4. januára 2012
Čítaní: 71
KN 1/2012 | Z domova
Stovky mladých vítali nový rok na kolenách
Dobrovoľníci z Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom uŽ po deviaty raz pripravili tradičnú duchovnú obnovu na konci roka a na Silvestra

Takmer 300 mladých sa počas dopoludnia nechalo formovať prednáškami, rozhovormi v malých skupinkách, každý deň slávením svätej omše. Dali sa tiež povzbudiť svedectvami, púťou k hrobu Anky Kolesárovej, živým betlehemom a Taizé adoráciou, ktorou sa spojili s mladými v Berlíne. Duchovnú obnovu viedli Pavol Hudák a Marek Uličný. Pri vysluhova­ní sviatosti zmierenia a duchovných rozhovoroch spolu slúžilo desať kňazov. Posledný deň roka sa mladí zapojili do koledovania Dobrej noviny v obci Vysoká nad Uhom. Na prelome rokov počas nočnej adorácie „zatiahli na hlbinu“ a tak zažili skutočný ohňostroj Božej lásky v srdci.

 

–TK KBS–
Páčilo sa :
0