15. marca 2017
Čítaní: 84
KN 11/2017 | Vatikán
Ježišov život a smrť nie sú fikcia
Nová evanjelizácia sa týka každého kresťana, i toho, kto pravidelne navštevuje spoločenstvo Cirkvi. Znovuobjavenie vzťahu s Ježišom totiž smeruje k zapáleniu sŕdc veriacich

Pápež František sa so spolubratmi z rímskej kúrie odobral 5. marca na pôstne duchovné cvičenia do Aricci neďaleko Ríma, kde pobudol do 10. marca. Duchovné cvičenia viedol taliansky františkán Giulio Michelini, ktorý vo svojich rozjímaniach vychádzal z utrpenia, smrti a vzkriesenia Ježiša podľa Matúšovho evanjelia.
V úvodnej prednáške páter Michelini zdôraznil, že Ježišov život a smrť nie sú fikciou. Reagoval tak na knihu Dina Baldiho Morti favolose degli antichi (Mŕtvi báječní zo staroveku), ktorá kategorizuje správy o smrti významných osobností staroveku. V poslednej kategórii s podtitulom Takmer mŕtvi, takmer živí figuruje taktiež Ježiš, ktorého smrť je označená za „zdanlivú“. „Pokiaľ by sme však o Ježišovej smrti uvažovali ako o ,zdanlivej‘, nezrútilo by sa iba celé kresťanské myslenie, ale do úrovne fikcie by sa prepadol celý Ježišov život,“ varoval páter Michelini.
Podľa neho autor spomínanej knihy nevychádzal z evanjelia, ale z interpretácií pohanských filozofov Celsa a Basilida. „Evanjeliá však hovoria, že Ježiš skutočne zomrel a že jeho život nie je fikcia. Ježišov život a jeho smrť sú totiž veľmi úzko prepojené,“ pripomenul františkán.
Páter Michelini odporučil vziať si k srdcu Františkovu výzvu z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), v ktorej vyzýva všetkých kresťanov na nové osob­né stretnutie s Ježišom. „V tých­to dňoch sa všetci môžeme zahrnúť do skupiny tých, ktorí majú byť znova evanjelizovaní. Nie preto, že by sme patrili k okruhu tých, ktorí Ježiša nepoznajú; alebo medzi pokrstených, ktorým sú ľahostajné nároky plynúce z krstu; ale pretože nová evanjelizácia smeruje na prvom mieste k zapáleniu sŕdc veriacich, ktorí pravidelne navštevujú spoločenstvo Cirkvi. Práve vy, drahí bratia, ste v centre tejto evanjelizácie a v tomto čase pôstu ste povolaní uchýliť sa do ústrania a modliť sa,“ s týmito slovami sa obrátil františ­kánsky exercitátor Giulio Michelini k pápežovi a rímskej kúrii.

 

–VRCZ–
Páčilo sa :
0