15. marca 2017
Čítaní: 62
KN 11/2017 | Mladým
Mladým chýba náboženská kultúra

Prestížna moslimská univerzita Al--Azhar v Káhire obnovila dialóg s Vatikánom, ktorý bol prerušený v roku 2011. Egyptskú univerzitu vtedy pobúrili komentáre Benedikta XVI. po útoku na kostol v Alexandrii, pri ktorom zomrelo 23 kres­­ťanov. Pápež po útoku vyzval Egypt na väčšiu ochranu kresťanských menšín, čo miestna vláda i prestížna univerzita považovali za zásah do zvrchovanosti egyptského štátu. K zlepšeniu vzťahov prišlo počas pontifikátu pápeža Františka.
Teraz sa dialóg opäť ob­no­­­vil a obe strany sa chcú zamerať na odovzdanie náboženskej kultúry mladým. „V na­­­šom dialógu sme položili veľký dôraz na odovzdávanie hodnôt mladým ľuďom, pretože im dnes chýba náboženská kultúra. V podstate sú dedičmi bez dedičstva a stavitelia bez predlôh. Mnohí upozorňovali, že odovzdávanie hodnôt mladým je dnes tým najdôležitejším. Je nutné investovať do výchovy a vzdelania. Školy a univerzity sú kľúčovými miestami, od ktorých závisí ako naša súčasnosť, tak aj budúcnosť,“ povedal kardinál Jean-Louis Tauran, ktorý je predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.
V dňoch 22. a 23. februára viedol vatikánsku delegáciu, ktorá navštívila univerzitu Al-Azhar a formálne s ňou obnovila vzťahy. Kardinál Tauran poznamenal, že najvýznamnejšou témou obnoveného dialógu je otázka vzdelávania mládeže. „Obnáša to taktiež nevyhnutné korektúry v školských príručkách. Nemô­že to byť tak, že my vedieme dialóg vo veľkom priateľstve a bratstve a deti sa zatiaľ na školách dozvedajú, že kresťania sú neveriaci,“ zdôraznil kardinál pre taliansky denník La Stampa.

–VRCZ–
Páčilo sa :
0