30. marca 2017
Čítaní: 26
KN 13/2017 | Editoriál
Editoriál

Istotne si stále aj vy veľmi dobre pamätáte na historické chvíle, ktoré sme prežívali pred štyrmi rokmi. Na to, keď Benedikt XVI. oznámil svoju abdikáciu na pápežský úrad, a na všetko, čo sa dialo potom. Pri príležitosti blížiacich sa deväťdesiatin emeritného pápeža si v rub­rike Pôstne putovanie s Benediktom XVI. v roku jeho jubilea teraz každý týždeň pripomíname veľkosť ducha tohto muža. V tomto čísle Katolíckych no­vín si môžete na strane 24 prečítať úryvky z jeho poslednej verejnej generálnej audiencie, ktorá sa konala 27. februára 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. „V tejto chvíli v duchu objímam celú Cirkev rozšírenú vo svete,“ povedal okrem iného desaťtisícom veriacich na námestí a miliónom ľudí pri televíznych obrazovkách Benedikt XVI., ktorý aj takto prejavil svoju lásku ku každému členovi Katolíckej cir­kvi. Lásku k nám všetkým prejavil aj napísaním svojich diel, kde každá veta má váhu zlata – nech už sú to jeho encykliky, trojzväzkový Ježiš Nazaretský alebo rozhovory s Petrom Seewaldom. Benedikt XVI. je právom považovaný za jedného z najväčších teológov – mysliteľov dnešných čias a verím, že história ocení jeho dielo ešte viac.
V tomto čísle KN si spomíname aj na nedávno zosnulého amerického filozofa so slovenskými koreňmi Michaela Novaka, ktorého životné dielo bolo preniknuté vierou v Boha (strana 10). Inšpiratívne myšlienky Michaela Novaka ovplyvnili aj prezidentov a pápežov.
Do tretice vám ponúkame portrét prvej slovenskej botaničky Izabely Textorisovej, ktorej práca a odkaz sú dodnes viac ako pozoruhodné (strany 12 –13). To, čo táto žena urobila v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia pre vedu, priam vyráža dych a právom si zaslúži uznanie.      
 

ZUZANA ARTIMOVÁ
Páčilo sa :
0