30. marca 2017
Čítaní: 89
KN 13/2017 | Vatikán
Ježiš je svetlo sveta

„V centre evanjelia Štvrtej pôstnej nedele je Ježiš a človek, ktorý bol od narodenia slepý (porov. Jn 9, 1 – 41). Kristus mu vracia zrak a koná tento zázrak istým symbolickým rituálom. Týmto zázrakom sa nám Ježiš zjavuje ako svetlo sveta. Slepý od narodenia predstavuje každého z nás, ktorí sme boli stvorení, aby sme poznali Boha. No pre hriech sme akoby slepí, potrebujeme nové svetlo. Všetci potrebujeme nové svetlo – svetlo viery, ktoré nám daroval Ježiš. Tento príbeh nás vedie zamyslieť sa nad našou vierou v Krista, Božieho Syna, a tiež odkazuje na krst, ktorý je prvou sviatosťou viery: sviatosťou, ktorá nám umožňuje ‚vyjsť na svetlo‘ prostredníctvom znovuzrodenia sa z vody a Ducha Svätého; tak ako sa to stalo s mužom slepým od narodenia, ktorému sa otvorili oči potom, ako sa vodou umyl v rybníku Siloe. Uzdravený muž predstavuje nás; vtedy, keď si neuvedomujeme, že Ježiš je svetlo, že je svetlo sveta; keď sa pozeráme inam; keď sa radšej spoliehame na malé svetielka; keď tápeme v tme.
Keby som sa vás teraz opýtal: ‚Veríte, že Ježiš je Boží Syn? Veríte, že vám môže premeniť srdce? Veríte, že vám môže dať vidieť realitu, tak ako ju vidí on, nie ako ju vidíme my? Veríte, že on je svetlo, dáva nám pravé svetlo?‘ – ako by ste odpovedali? Každý nech odpovie vo svojom srdci.
Čo znamená mať pravé svetlo, kráčať vo svetle? Znamená to predovšetkým zanechať falošné svetlá: chladné a chabé svetlo predsudkov voči druhým; lebo predsudky skres­ľujú skutočnosť a zaťažujú nás odporom voči tým, ktorých posudzujeme bez milosrdenstva a odsudzujeme ich bez šance sa odvolať. Toto je na dennom poriadku! Keď ohovárame druhých, nekráčame vo svetle, ale kráčame v tme.“

 

–VRSK–
Páčilo sa :
0