19. apríla 2011
Čítaní: 69
KN 16-17/2011 | Z domova
Krátke správy

VYSOKÁ NAD UHOM – Už po deviaty raz sa mladí nad 23 rokov zišli na púti zrelosti, aby sa od 7. do 10. apríla modlili za osobné povolanie a naplnený život a nadväzovali nové vzťahy. Ústrednou témou tohtoročnej púte bolo heslo Tvoj život, tebe zverený talent. Prednášky na túto tému pred vyše 200 účastníkmi predniesli Mária Švagorová a Peter Novysedlák. ťažiskom púte bol sobotný program so slávnostnou svätou omšou o 10.00, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, s tradičnou púťou k hrobu mučenice čistoty Anny Kolesárovej a prednáškou cirkevného právnika Stanislava Novotného.

JAROSLAV FABIAN

 

 

BANSKÁ BYSTRICA – Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v spolupráci s OZ Savio hostilo 7. apríla dvoch misionárov z južného Sudánu, kde ako laický dobrovoľník rok pô-sobil na saleziánskej misii aj miestny učiteľ matematiky a biológie. Mathew a Jim študentom gymnázia opísali prácu misionárov v tejto najväčšej africkej krajine, ktorá sa v júli politicky rozdelí. Rozprávanie o politicko-náboženskej situácii v krajine doplnili aj filmovým dokumentom zo svojej každodennej práce.

–TK KBS–

 

 

KOŠICE – V rámci Pôstneho obdobia usporiadali na ZŠ svätých Cyrila a Metoda okrem iných aktivít už po piaty raz aj noc v škole pre žiakov druhého stupňa. Tohto roku sa nočné Bdenie s Kristom pred Eucharistiou uskutočnilo z 8. na 9. apríla. Adorácii predchádzala svätá omša v školskej kaplnke. Po nej nasledovala krížová cesta so zapálenými fakľami po zákutiach školy. Krížovej ceste predsedal školský kaplán Marcel Puškáš, jednotlivé symboly k zastaveniam si pripravili žiaci s triednymi učiteľmi. Témou bdenia bol citát: „Ježiš nehľadal výnimočných ľudí, ale obyčajných ľudí, aby robili bežné veci výnimočným spôsobom.“ Aktivity boli zamerané aj na sv. Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy.

BOŽENA FERKOVÁ

 

 

 

KOŠICE - V sobotu pred Kvetnou nedeľou boli veriaci v gréckokatolíckej Katedrále presvätej Bohorodičky svedkami nevšednej slávnosti. Na sviatok svojho patróna pripravili členovia košickej komendy Rytierskeho a špitálneho rádu sv. Lazára slávnostnú akadémiu. Otec Róbert Jáger priblížil dejiny rádu a členovia prostredníctvom videoprojekcie predstavili jeho doterajšiu charitatívnu činnosť v Košiciach. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha a duchovný protektor rádu na Slovensku. Súčasťou slávnosti bola aj investitúra (prijatie) nových členov rádu, ktorú vykonal veľký bailiff rádu na Slovensku Zdenek Tomčík. Asi pätnásti noví členovia zložili sľub a bozkom na kríž vyjadrili svoju oddanosť ideálom kresťanského altruizmu.

-TK KBS-

 

 

KREMNICA - Po viac ako polstoročí prerušenej tradície sa 16. apríla v historickom kláštornom komplexe Kostola sv. Františka z Assisi uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom Bohatstvo, moc a sláva alebo pokušenie na púšti. Pripravilo ho miestne spoločenstvo mladých s úmyslom nadviazať na významnú ochotnícku divadelnú tradíciu v tomto františkánskom kláštore, ktorý bol počas komunistickej totality zdevastovaný. Vstupné na predstavenie bolo dobrovoľné a bude použité na pokračujúce reštauračné a renovačné práce v barokovom kostole, v ktorom literárne pôsobili aj Libor J. Mattoška OFM či Rudolf A. Dilong OFM.

ZUZANA JUHANIAKOVÁ


 

Páčilo sa :
0