14. júna 2017
Čítaní: 148
KN 24/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

19. JÚNA: Pondelok 11. týždňa v Cezroč­nom období. Rúcho zelené. 1. čít. 2 Kor 6, 1­10; responz. Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu, Ž 98, 1. 2-­3b. 3c­4; evanj.
Mt 5, 38-­42.
Alebo: sv. Romualda, opáta. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.
NITRA: Dnes je výročný deň smrti arcibiskupa Mons. Eduarda Nécseya (1968).

20. JÚNA: Utorok 11. týždňa v Cezroč­nom období. Rúcho zelené. 1. čít. 2 Kor 8, 1­9; responz. Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život, Ž 146, 1-­2a. 5-­6. 7. 8-­9a; evanj. Mt 5, 43­-48.

21. JÚNA: Streda 11. týždňa v Cezroč­nom období. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľní­ka. Spomienka. Rúcho biele. 1. čít. 2 Kor 9, 6-­11; responz. Spravodlivý rozdeľuje a dáva,  Ž 112, 1­-2. 3­-4. 9; evanj. Mt 6, 1­6.
16-­18.

22. JÚNA: Štvrtok 11. týždňa v Cezroč­nom období. Rúcho zelené. 1. čít. 2 Kor 11, 1­-11; responz. Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane, Ž 111, 1-­2. 3-­4.
7­-8; evanj.
Mt 6, 7­-15.
Alebo: sv. Pavlína z Noly, biskupa. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.
Alebo: sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomá­ša Morusa, mučeníkov. Ľubovoľná spomienka. Rúcho červené.

23. JÚNA: Piatok 11. týždňa v Cezroč­nom období. Najsvätejšieho Srdca Ježi­šovho. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Dt 7, 6­-11; responz. Milosrdenstvo Pánovo je od
večnosti voči tým, čo sa ho boja
, Ž 103, 1­-2. 3-­4. 6­7. 8+10; 2. čít. 1 Jn 4, 7-­16; evanj. Mt 11, 25-­30.
Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba. Zakazujú sa všetky iné omše aj zádušná okrem pohrebnej.

24. JÚNA: Sobota. Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Iz 49, 1­-6; responz. Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne, Ž 139, 1­3. 13­-14. 15; 2. čít. Sk 13, 22-­26; evanj. Lk 1, 57-­66. 80.
Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa v tomto roku neslávi.
Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba. Zakazujú sa všetky iné omše aj zádušná okrem pohrebnej.
TRNAVA: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály. Slávnosť. Rúcho biele.
Zajtra bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

25. JÚNA: 12. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Jer 20, 10­-13; responz. Vo svojej veľ kej láske, vyslyš ma,
Pane
, Ž 69, 8­-10. 14+17. 33­-35; 2. čít. Rim 5, 12­-15; evanj. Mt 10, 26-­33.
Zakazujú sa všetky zádušné omše okrem pohrebnej.


PODĽA DIREKTÓRIA SPRACOVALA –RED  

RED
Páčilo sa :
0