13. júla 2017
Čítaní: 166
KN 28/2017 | Z domova
Aby kresťanstvo zachutilo aj neveriacim
Niekoľko tisíc ľudí sa 5. júla zišlo v Nitre na národnej púti k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú bohoslužbu celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavícky biskup slovenského pôvodu Dávid Bartimej Tencer OFmcap.

Hlavným bodom svätej omše bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a zverenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Pred sedemdesiatimi rokmi tak urobil vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko. 
Žime kresťanstvo dneška Biskup Tencer počas homílie vyzval veriacich,abynielenstrážili,alenajmä zveľaďovali dedičstvo otcov. Vysvetlil tiež podstatu zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a zverenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. „Nádherné zasvätenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, urobiť účinným pre našu dobu,“ zdôraznil. Aktualizácia v tomto zmysle je podľa neho „nášnovýosobnýpostojato,žetýmto zasvätením chceme prisľúbiť Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom, a že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom,ktorí s vierou až tak veľa spoločné nemajú“. Zachovať dedičstvo otcov znamená podľa biskupa Tencera byť poslom Ježiša Krista, aby bol sprítomnený v životoch ľudí.„Keď ide o Boha, o vieru, o Cirkev, ide o mňa. Vtedy vstanem a zoberiem svoj podiel zodpovednosti,“povzbudil prítomných na záver svojho príhovoru po evanjeliu
biskup Dávid Bartimej Tencer. 
Obrátiť sa na Kristovu lásku Po modlitbe po svätom prijímaní nasledovala modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. V modlitbe zasvätenia biskupi oslovili všetkých veriacich, predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov náboženských a národnostných menšín a všetkých spoluobčanov. „V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na Kristovu lásku zosobnenú v jeho Božskom Srdci. Počas storočnice fatimských zjavení, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín,“ píše sa v modlitbe, ktorá obsahuje 12 prosieb.  

TK KBS, Snímka: Marek Mucha
Páčilo sa :
0