17. júla 2017
Čítaní: 82
KN 28/2017 | Mladým
Nový Zéland má problém so samovraždami mladých
Nový Zéland má najväčší počet samovrážd mladistvých zo 41 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá 15,6 samovraždy mladých vo veku 15 až 19 rokov.

 Nová správa Detského fondu OSN (UNICEF) zmapovala mieru samovrážd mladistvých v 35 krajinách OECD a v 6 štátoch Európskej únie, ktoré súčasťou OECD nie sú. Najhoršie v tejto štatistike obstál Nový Zéland. Prvenstvo ostrovnej krajiny nie je prekvapujúce, v rebríčku samovrážd sa na prvom mieste umiestnila už viackrát.

UNICEF skúmal samovražednosť u ľudí vo veku 15 až 19 rokov. Na Novom Zélande vyšiel pomer 15,6 samovrážd na 100-tisíc obyvateľov. To je dvakrát viac ako v USA a takmer päťkrát viac ako vo Veľkej Británii. Na Slovensku UNICEF zaznamenal pomer 5 samovrážd, je však veľký rozdiel medzi pohlaviami. Kým pri slovenských dievčatách pripadá 1,5 samovraždy na 100-tisíc obyvateľov, u chlapcov to je až 8,5 samovrážd.

Súhrn viacerých faktorov
Vysoká miera samovrážd na Novom Zélande je podľa odborníkov súhrn viacerých faktorov. Shaun Robinson z miestnej nadácie na podporu duševného zdravia si myslí, že situácia v ostrovnej krajine je „toxickým mixom“ veľkej miery domáceho násilia, zneužívania detí a detskej chudoby.

Vlastné novozélandské štatistiky hovoria o tom, že najviac samovrážd mladých je z radov domorodých Maorov. Podľa údajov z roku 2014, prípadov, keď si mladí zobrali život, je medzi touto skupinou pôvodného obyvateľstva o 1,4-krát viac ako u ostatnej populácie. „Ukazuje nám to, že existujú problémy aj pokiaľ ide o kultúrnu identitu a vplyv kolonizácie,“ uviedol Shaun Robinson. „Je to alarmujúca situácia. A možno je to aj indikátor miery inštitucionálneho a kultúrneho rasizmu v našej spoločnosti,“ dodala Prudence Stonová z novozélandskej pobočky UNICEF. 

Niektorí odborníci uvádzajú ako jednu z možných príčin vysokej miery samovrážd aj postoj západnej civilizácie k problematike depresií. „Na Novom Zélande existuje tradícia stvrdzovacej kultúry, ktorá vytvára tlak na chlapcov, aby sa stali tvrdými pivo pijúcimi mužmi,“ povedala Prudence Stonová. Za vzor správneho tvrdého Novozélanďana sa dávajú ragbisti národného tímu. Ak sa novozélandským chlapcom nedarí získať podobnú muskulatúru, často upadajú do depresie. Podľa Stonovej sa však v poslednom období dostávajú do popredia aj iné vzory mužov, a to najmä vďaka hudobníkom a filmárom. 

Situácia ovplyvňuje aj voľby
V krajine existujú aj podporné systémy pre mladých, pre veľký dopyt po ich službách však nedokážu pomôcť každému, kto sa na nich obráti s prosbou o radu. „Nový Zéland nerobí dobrú prácu pri podporu svojich mladých, aby boli schopní zvládať tlak, stres, emocionálne a duševné výzvy, ktorým čelia,“ upozornil Shaun Robinson. Dlhodobý problém so samovraždami mladých sa snaží riešiť i miestna vláda, ktorá v apríli vydala návrh na národnú stratégiu prevencie samovrážd. O tomto dokumente verejnosť vedie množstvo diskusií a téma samovrážd mladistvých hýbe i verejnou mienkou pred októbrovými všeobecnými voľbami.

-JL-
Páčilo sa :
0