13. júla 2017
Čítaní: 37
KN 28/2017 | Komentár
Pokrútené dedičstvo otcov

 Posledný júnový deň schválil nemecký parlament zákon umožňujúci človeku vstupovať do manželstva s osobou rovnakého pohlavia.
Doteraz títo ľudia mohli uzatvárať takzvané životné partnerstvá. Prijatá legislatíva takto uzákonila manželstvo, ktoré je rovnocenné s manželstvom muža a ženy, a zároveň dovoľuje adopciu detí. Pred pätnástimi rokmi aktivisti z radov homosexuálov tvrdili, že im ide výlučne o právo byť informovaný o zdravotnom stave partnera a možnosť dediť. Presviedčali, že im v nijakom prípade nejde o možnosť adopcie detí. Ich požiadavky však krôčik po krôčiku nenápadne silnejú aj u nás a dnešnú spoločnosť sa usilujú presvedčiť, že sú oprávnené a prirodzené. Týmto ľuďom náleží rovnaká úcta a rešpekt ako každému inému človeku. Je však potrebné uvedomiť si, že niektoré veci sú dané a nemôže o nich rozhodovať štát ani spoločnosť. Nedá sa o nich hlasovať, tak ako sa nedá hlasovať o tom, že od zajtra nebude platiť gravitačný zákon alebo veľká či malá násobilka. Manželstvo je inštitútom muža a ženy, k jeho podstate patrí, že takýto zväzok je otvorený plodeniu detí a odovzdávaniu života, čo nebude nikdy možné v prípade páru rovnakého pohlavia. Čo sa týka adopcie detí, treba mať na zreteli, že dieťa je ľudská osoba, ktorá má slobodu a svoju dôstojnosť a nemôže slúžiť na uspokojovanie vlastných potrieb, ani vtedy, ak ide o potrebu byť rodičom. Ak dovolíme, aby silnejší rozhodoval o osude slabšieho, legitimizujeme princíp, ktorý tu už bol v čase Tretej ríše a videli sme, kam viedol. Piateho júla sme hovorili o „dedičstve otcov“.Nezabúdajme, že to zahŕňa základné hodnoty, medzi ktoré patrí aj manželstvo muža a ženy.

Ivan Šulík
Páčilo sa :
0