9. augusta 2017
Čítaní: 116
KN 32/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa

14. AUGUSTA: Pondelok. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka. Rúcho červené. 1. čít. Dt 10, 12-22; responz. Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha, Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20; evanj. Mt 17, 22-27.

 

14. AUGUSTA: Pondelok večer: Nanebovzatie Panny Márie. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; responz. Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa, Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14; 2. čít. 1 Kor 15, 54-57; evanj. Lk 11, 27-28.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa všetky iné večerné omše, aj pohrebná.

 

15. AUGUSTA: Nanebovzatie Panny Márie. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c; responz. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom, Ž 45, 10. 11-12. 15-16; 2. čít. 1 Kor 15, 20-27a; evanj. Lk 1, 39-56.

Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.

Zakazujú sa zádušné omše, aj pohrebná.

Rožňava: Nanebovzatie Panny Márie. Titul katedrály. Slávnosť. Rúcho biele.

 

16. AUGUSTA: Streda 19. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Dt 34, 1-12; responz. Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši, Ž 66, 1-3a. 5+16-17; evanj. Mt 18, 15-20.

Alebo: Sv. Štefana Uhorského. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

 

17. AUGUSTA: Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; responz. Aleluja, aleluja, aleluja, Ž 114, 1-2. 3-4. 5-6; evanj. Mt 18, 21 – 19, 1.

 

18. AUGUSTA: Piatok 19. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Joz 24, 1-13; responz. Lebo milosrdenstvo je večné, Ž 136, 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24; evanj. Mt 19, 3-12.

Alebo: Sv. Heleny. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Rožňava: Dnes je výročný deň smrti Mons. Vladimíra Fila, emeritného rožňavského diecézneho biskupa (2015).

 

19. AUGUSTA: Sobota 19. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Joz 24, 14-29; responz. Ty, Pane, si moje jediné dobro, Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11; evanj. Mt 19, 13-15.

Alebo: Sv. Jána Eudesa, kňaza. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Alebo: Panny Márie v sobotu. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

Večerná omša je z nasledujúcej nedele.

Zakazujú sa večerné zádušné omše okrem pohrebnej.

 

20. AUGUSTA: 20. nedeľa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Iz 56, 1. 6-7; responz. Velebte, Pána, všetky národy, Ž 67, 2-3. 5. 6+8; 2 čít. Rim 11, 13-15. 29-32; evanj. Mt 15, 21-28.

Zakazujú sa zádušné omše okrem pohrebnej.

Spomienka na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, sa v tomto roku neslávi.

Podľa Direktória spracovala –RED-
Páčilo sa :
1