9. augusta 2017
Čítaní: 105
KN 32/2017 | Misie
Ľudia v Čade túžia po Božom slove
Už siedmy rok pôsobí v stredoafrickom Čade salezián DANIEL PRAVDA (67), rodák z Blatného. Hovorí, že na konci života sa naozaj cíti ako misionár, lebo ohlasuje Božie slovo, po ktorom ľudia túžia.

 Minulý rok zmenil don Daniel Pravda pôsobisko a z veľkej farnosti v čadskej metropole N´Djamena prešiel na juh do mesta Sarh, kde bola založená prvá saleziánska misia v Čade. V N´Djamene pôsobil ako farár a na starosti mal viacero oblastí – farnosť, základnú školu, diecéznu pastoráciu rodín, v rámci diecézy bol zodpovedný aj za mariánske hnutie Kotar eya Marie a bol členom viacerých grémií. 

Jeho súčasná saleziánska misia leží na okraji 80-tisícového mesta Sarh, ktoré je hlavným mestom kmeňa Sara. „Je tam veľké mládežnícke stredisko s množstvom sál, tried, športových ihrísk. V štvrti Kasai máme farnosť, pri ktorej funguje materská i základná škola. Do farnosti patrí i kus vidieka a ja som administrátorom časti Maibo,“ opisuje prostredie slovenský misionár. Ich saleziánsku komunitu tvoria štyria kňazi.

Mesto verzus vidiek

Štvrť Maibo tvorí asi tridsať dedín vo vzdialenosti štyridsiatich kilometrov od mesta. „Je to dielo prvej misie. Dosah misionára sa postupne zväčšuje podľa toho, ako si ľudia odovzdávajú vieru. Ľudia žijú v niektorej dedine, kde sa stanú katolíkmi, a potom sa presťahujú do inej dediny. Keď zistia, že sú tam viacerí pokrstení, začnú sa stretávať a spoločne modliť. Keď je ich viac, vyšlú signál misionárovi,“ hovorí don Daniel.

V porovnaní s hlavným mestom je pastorácia na vidieku rozdielna. „V N´Djamene išlo o klasickú zabehnutú farnosť, farár je na jednom mieste a slúži ľuďom – podobne ako na Slovensku, len je tam nepomerne viac práce, stovky krstov dospelých za rok. Cirkev je tam veľmi živá; je miestom, kde sa odohráva kultúrny, sociálny i náboženský život. Zároveň je tam vyššia intelektuálna úroveň obyvateľov,“ sumarizuje slovenský salezián. „Na vidieku ľudia nevedia po francúzsky, kňaz musí preto stále pracovať s tlmočníkom. Je to práca prvej evanjelizácie – keď máte na starosti 32 dedín, nedá sa im venovať do hĺbky. V každej dedine preto pôsobia katechéti.“ Tridsaťdva komunít je rozdelených do siedmich sektorov a v každom sektore je vybudovaná kaplnka. V kaplnke sa ľudia z okolitých dedín stretávajú na bohoslužbe slova a v prípade, že príde kňaz, tak i na svätej omši. „Znamená to, že do každej kaplnky sa dostanem raz za sedem týždňov. Zodpovednosť za sektor je na hlavnom katechétovi, ktorý v podstate zastupuje kňaza, má na starosti všetky pastoračné, duchovné, organizačné i sociálne činnosti sektora,“ hovorí skúsený misionár a dodáva, že v dedinách sú katechéti, ktorí sa s ľuďmi stretávajú raz do týždňa. Dôležité je, že práve oni poznajú svojich ľudí, sú jednými z nich a ovládajú miestny jazyk.

Náboženské konflikty

Kresťania žijúci na juhu Čadu sú prevažne poľnohospodári a živia sa obrábaním pôdy. Podľa slov Daniela Pravdu prijímajú ľudia kresťanstvo radšej ako islam, pretože Ježiša i Cirkev vnímajú ako prínos, ako dobrú novinu. „Okrem toho tam žijú pastierske kočovné kmene, ktoré sa so svojimi stádami presúvajú za pastvou sledujúc ročné obdobia. Títo pastieri sú dosť nekultúrni a bezohľadní, ich dobytok spása aj pastviny ľudí, ktorí sa živia obrábaním pôdy, čo potom vyvrcholí do náboženského konfliktu, pretože pastieri sú väčšinou islamizovaní. Kresťania sa búria, snažia sa s tým niečo robiť, ale keďže vláda je orientovaná proislamsky, nič sa nedeje. Zažívam tam islam zblízka, nielen medzinárodný terorizmus, ale islam plný násilia a netolerancie,“ hovorí o svojej skúsenosti. 

Hoci dona Daniela sužovali posledný rok viaceré zdravotné ťažkosti, plány do budúcnosti má veľké. „Po skončení obdobia dažďov sa chystáme v jednom sektore stavať novú kaplnku. Sú to kaplnky z trvácnych materiálov s plechovou strechou, v podstate sú to otvorené prístrešky. Ak získam nejaké peniaze, chcem ich použiť na opravu kaplniek a škôl. Napríklad sektor sv. Pavla je bez ohrady, preto tam v noci prichádzajú stáda oviec a kaplnka sa vlastne stáva maštaľou. Ľudia si ju sčasti síce ohradili, ale bude im treba pomôcť, aby to dobudovali,“ hovorí. 

Ďalšou veľkou potrebou je výstavba studní, pretože ľudia pijú vodu z močiarov alebo rieky. V mnohých dedinách už síce sú studne, ale na niektorých miestach ešte vždy chýbajú. Tým, že majú zdravú vodu, sa zlepšuje aj ich zdravie. V oblasti je veľmi vysoká úmrtnosť a iba výnimočne sa ľudia dožijú viac ako 42 rokov.

Podpora vzdelania

Misionári sa usilujú v dedinách podporovať predovšetkým školstvo, a tak zbierajú peniaze na nákup kníh. „Ľudia tam majú čo jesť, niečo si dopestujú aj dochovajú, ale nemajú peniaze. Deti nemajú knihy ani zošity, píšu na tabuľky s griflíkom na kolenách,“ vykresľuje neutešenú situáciu salezián. „Usilujeme sa dať učebnice aspoň do knižníc, kde si ich môžu požičať. Bežne sa vyučuje tak, že učiteľ robí výklad a deti si to zapisujú na tabuľku, potom to však zmažú a zostane len to, čo si zapamätajú. Školy sú budovy na drevených koloch pokryté slamenou strechou. Deti sedia na zemi alebo na kmeňoch stromov. V podobných domoch ľudia aj žijú.“ Kňazi sa donedávna venovali aj formácii učiteľov, no teraz túto povinnosť prevzala vláda, pretože chce bojovať proti extrémizmu.

Don Daniel Pravda sa venuje i práci s mládežou. „Mladí sa radi zúčastňujú na rozličných podujatiach, ktoré pre nich organizujeme. Podporujeme ich aj finančne napríklad, keď idú na zápas a potrebujú zaplatiť cestu. Vyhýbame sa však tomu, aby sme im platili všetko, vždy musia niečím prispieť aj oni,“ dodáva.

Slovenský salezián je rád, že môže takto ohlasovať Božie slovo a vidí v tom veľký zmysel. „Celý život som organizoval a teraz nemám na práci nič iné, ako učiniť zadosť ľuďom túžiacim po evanjeliu. Cítim sa ako ozajstný misionár,“ uzatvára.

 

AKO pomôcť

Misiu Daniela Pravdu SDB môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu: IBAN SK08 1100 0000 0026 2985 2138. Adresa majiteľa účtu: Saleziáni dona Bosca, Miletičova 7, 821 08 Bratislava. Poznámka pre prijímateľa: „pre Čad“. 

Martina Grochálová, SNÍMKA: ARCHÍV DANIELA PRAVDU

Páčilo sa :
0