25. januára 2012
Čítaní: 237
KN 4/2012 | Listáreň
O Anke Kolesárovej, ktorá si zvolila čisté nebo

Neprestala byť magnetom. Anna Kolesárová priťahuje mladých ľudí, čo kráčajú proti prúdu. S čistým srdcom i pohľadom na vzťahy pred manželstvom i na budovanie lásky v rodine.
Ankin hrdinský čin na konci druhej svetovej vojny pripomína pútnikom nápis na náhrobku: „Radšej smrť ako hriech.“ Ako to bolo? Anka Kolesárová sa so svojím otcom – ako väčšina obyvateľov Vysokej nad Uhom – ukrývala pri prechode frontu v pivnici. Opitý ruský vojak pri domovej prehliadke nazrel dnu. Keď zbadal šestnásťročnú Annu, chcel ju vytiahnuť von. Nedala sa. Hrozil, že ju zastrelí, ak sa mu neoddá. Napriek vyhrážkam sa mu vytrhla z rúk a skočila naspäť do pivnice. Rozzúrený vojak ju prenasledoval. Namieril na ňu samopal a zachrčal: „Rozlúč sa s otcom!"
Anka vykríkla: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!"
Vtom vojak bez mihnutia oka vypálil dve rany. Stalo sa to 22. no­vembra 1944. Zápis o udalosti urobil kňaz Anton Lukáč v ten istý rok a nachádza sa vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom. Svedectvo podpísalo päť svedkov. Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom je dnes známy ako „domček“. Ide o centrum ľudí, ktorí sú citliví na problémy, ponižovanie či zneuctenie, a ponúka im pokoj, radosť a nadšenie zo vzájomného stretnutia. Zúčastniť sa tam možno na brigádach, modlitbách, tvorivých dielňach, športových hrách a spoločenských podujatiach. V neposlednom rade sú to púte, ktoré pri Ankinom hrobe alebo okolo domčeka zhromažďujú množstvo mladých, ale i manželov a rodiny. Každoročne sa vo Vysokej na Uhom uskutočňuje Púť radosti pre mládež nad 15 rokov, ako aj Púť zrelosti pre starších nad 23 rokov. Zaujímavá je Púť rodín, ktorej cieľom je uzdraviť a posilniť vzťahy v rodine.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.domcek.org

 

ZUZANA SLANINKOVÁ, Bánovce nad Bebravou
Páčilo sa :
0