6. decembra 2017
Čítaní: 13
KN 49/2017 | Téma
Sestra Myriam vynikala dobrotou srdca
Vo veku 105 rokov zomrela 11. novembra v Paríži najstaršia slovenská misionárka zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, sestra Myriam Karmažinová. Pochovali ju 16. novembra na parížskom cintoríne Montparnasse. O svoje spomienky na sestru Myriam Karmažinovú sa s Katolíckymi novinami podelili jej spolusestry vincentky.
Na zobrazenie článku musíte byť prihlásený!
Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje môžete sa zaregistrovať tu alebo môžete počkať na zverejnenie článku bez prihlásenia.

Počet dní zostávajúci do zverejnenia bez prihlásenia: 2