15. februára 2017
Čítaní: 121
KN 7/2017 | Zo sveta
Medžugorie bude mať pápežského vyslanca
Svätý Otec posiela svojho vyslanca do pútnického miesta Medžugorie. Cieľom tohto kroku je získať poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a potrebách pútnikov a na ich základe navrhnúť pastoračné iniciatívy pre budúcnosť. Vyslancom sa stal Henryk Hoser, ktorý pôsobil vo Rwande v čase, keď tam dochádzalo k mariánskym zjaveniam.

Pápež František 11. februára poveril poľského arcibiskupa Henryka Hosera úlohou navštíviť Medžugorie ako osobitný vyslanec Svätej stolice. Jeho misia bude mať výlučne pastoračný charakter a predpokladá sa, že bude trvať niekoľko mesiacov.
V oficiálnej správe Tlačového strediska Svätej stolice sa uvádza: „K dátumu 11. februára 2017 Svätý Otec poveril Henryka Hosera SAC, arcibis­kupa Varšavy-Pragy (Poľsko), aby nav­štívil Medžugorie ako osobitný vyslanec Svätej stolice. Misia má za cieľ získať hlbšie poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, a na ich základe navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy pre budúcnosť. Predpokladá sa, že arcibiskup Hoser, ktorý bude naďalej vykonávať úrad arcibiskupa Varšavy-Pragy, uzavrie svoj mandát v horizonte najbližšieho leta.“
Henryk Hoser má 74 rokov. Pôvodným povolaním je lekár. V roku 1969 vstúpil do misijnej kongregácie pallotínov, kde v roku 1974 prijal kňaz­skú vysviacku. V rokoch 1975 – 1996 pôsobil ako kňaz vo Rwande, teda v dobe, keď v kraji Kibeho došlo k mariánskym zjaveniam (1981 – 1988), ktorých autenticitu uznal v roku 2001 miestny ordinár Augustin Misago.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke pre novinárov vysvetlil, že osobitný vyslanec Svätej stolice nevstúpi do otázky mariánskych zjavení, ktoré sú v kompetencii Kongregácie pre náuku viery. „Poslanie osobitného vyslanca je znakom pozornosti Svätého Otca voči pútnikom. Cieľ nie je vyšetrovací, ale striktne pastoračný,“ uviedol Greg Burke. Pokiaľ ide o vzťah vyslanca k miestnej cirkvi, vatikánsky hovorca objasnil, že vyslanec bude v kontakte s diecéznym biskupom, s bratmi františkánmi, ktorým je zverená medžugorská farnosť, a s tamojšími veriacimi.
 

–VRCZ–, Snímka: WIKIMEDIA COMMONS
Páčilo sa :
0