15. februára 2017
Čítaní: 34
KN 7/2017 | Kultúra
Slovenský barok vystavujú v Poľsku
Národné múzeum v Krakove predstaví takmer 150 exponátov barokového umenia z územia dnešného Slovenska

Krakovské múzeum v spolupráci so Slovenskou národnou galériou (SNG) v Bratislave pripravilo unikátnu spoluprácu – prvú skutočne obsiahlu prezentáciu barokového umenia zo Slovenska. Jadro výstavy tvoria umelecké artefakty zo stálych expozícií a fondov SNG. Šancu predstaviť tieto pamiatky v takom širokom rozsahu v zahraničí umožnila rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Okrem zbierok SNG sú do výstavy zaradené aj ďalšie slovenské a zahraničné umelecké diela zo štátnych a súkromných zbierok.
Výstava je usporiadaná chronologicky od raného po neskorý barok, pričom ponúka viacero nových, umeleckých kontextov. Napríklad sa snaží poukázať na umelecké väzby slovenského baroka s dobovými dielami, ktoré vznikali v oblasti dnešného Poľska. Hoci nájdete na výstave diela aj zo 17. storočia, dôraz je položený na diela vrcholného a neskorého baroka 18. storočia. Návštevník má výnimočnú možnosť vidieť aj diela, ktoré sú verejnosti prezentované ojedinele alebo nie sú vôbec pre verejnosť prístupné, ako diela z depozitov a súk­romných zbierok.
                                                

–NŠ–
Páčilo sa :
0