13. februára 2018
Čítaní: 75
KN 7/2018 | Z domova
Katolícku morálku netvoria abstraktné normy
V utorok 6. februára sa v Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave konala medzinárodná konferencia na tému: Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Hlavným hosťom konferencie bol emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller (70).
Na zobrazenie článku musíte byť prihlásený!
Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje môžete sa zaregistrovať tu alebo môžete počkať na zverejnenie článku bez prihlásenia.

Počet dní zostávajúci do zverejnenia bez prihlásenia: 3