13. februára 2018
Čítaní: 48
KN 7/2018 | Z domova
Žilinská diecéza udelila ocenenia za zásluhy
Na zobrazenie článku musíte byť prihlásený!
Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje môžete sa zaregistrovať tu alebo môžete počkať na zverejnenie článku bez prihlásenia.

Počet dní zostávajúci do zverejnenia bez prihlásenia: 3