1. marca 2017
Čítaní: 118
KN 9/2017 | Misie
Saleziáni v Južnom Sudáne sú kvapkou nádeje
Každý tretí obyvateľ Južného Sudánu je vysídlený. Asi tri milióny občanov bolo nútených opustiť svoj domov, z toho takmer dva milióny sú uväznené vnútri oblastí, kde prebiehajú boje. Ďalších 1,17 milióna ľudí utieklo pre vojnu do susedných krajín. Na území Ugandy žije 600-tisíc Juhosudáncov, ďalší utiekli do Etiópie či Kene.

Asi päť miliónov obyvateľov Južného Sudánu má obmedzený prístup k potravinám a je na pokraji hladu. Mŕtvych je už vyše 70-tisíc. Násilie na nie­ktorých miestach prerastá do rozsiahlych masakrov. Zbraňou sa stali aj početné znásilnenia, ktoré sa bez hanby bežne využívajú na zastrašovanie civilistov.
V konfliktných oblastiach je zatvorených 70 percent škôl, čo znemožňuje deťom prístup k vzdelaniu. Prítomnosť medzi spolužiakmi nahradila prítomnosť medzi vojakmi. Krutým obrazom vojny sú aj deti, ktoré namiesto knihy držia v ruke zbrane.

 

Chýbajúci
pocit každodennosti
Saleziánska misia v Južnom Sudáne je jednou z kvapiek nádeje, ktorá pomáha zmierniť dôsled­ky vojny konkrétnym ľuďom. Pre miestnych obyvateľov má obrovský význam – do piatich saleziánskych domov prichádzajú od začiatku konfliktu v roku 2013 celé rodiny. Saleziáni im poskytujú stravu, prístrešie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, starajú sa o ich odbornú prípravu na povolanie, o voľný čas detí a mladých a o mnoho ďalších pre nich nedostupných vecí.
Do saleziánskej komunity, ktorá sa nachádza v časti Gumbo na okraji hlavného mesta Juba, každé ráno prichádza asi 2 500 detí a mladých ľudí z okolia. Navštevujú školu, predškolské zariadenia a centrá odborného vzdelávania. Základnú školu sv. Vincenta de Paul a strednú odbornú školu v Gumbo podporujú aj darcovia zo Slovenska prostredníctvom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne. „To, že deti a mladí ľudia môžu aj naďalej chodiť do školy, má zásadný význam pre ich budúcnosť, na ktorej sa podieľajú saleziánski misionári na miestach konfliktu,“ hovorí Pablo Souto zodpovedný za komunikáciu pre saleziánske misie. „Vzdelanie musí byť tiež prioritou. Nielen odovzdávanie vedomostí a príprava na trh práce, ale tiež pomoc vytvárať si každodenné návyky, mať pocit normálnosti a udržať si živú nádej na budúcnosť,“ dodáva Pablo Souto.

 

Vzdelanie pre vysídlencov
Centra Gumbo sa silno dotýka fenomén vnútorného vysídľovania. U saleziánov v Gumbo zostalo 295 rodín ešte z rokov 2013 – 2014, v roku 2016 sa k nim pridalo ďalších 300 rodín. V niektorých dňoch roka 2016 bolo v saleziánskom are­áli naraz prítomných až 15-tisíc ľudí hľadajúcich humanitárnu pomoc. Mnohí z nich sa v pokojnejších dňoch vrátili do svojich dedín alebo našli ubytovanie u príbuzných v meste. Aktuálne žije u sale­ziánov v Gumbo viac ako päťtisíc ľudí bez domova unikajúcich pred bojmi a ich počet ustavične narastá. Žijú v dočasných prístreškoch z celtoviny a bambusu. Vo všetkom sa spoliehajú na saleziánov. „Pochá­dzajú z Mogro, Mangala Bor a Bentuk a kráčali osem dní, aby sa sem dostali. Deti prichádzajú podvyživené a ženy vyčerpané, lebo nosili deti na chrbtoch, bez primeranej stravy, vody a oddychu. Nachádzajú sa medzi nimi aj tehotné ženy,“ hovoria misionári pôsobiaci v stredisku.
Peter, 36-ročný obyvateľ utečeneckého tábora, opisuje svoje pocity tretí deň po príchode do cen­tra v Gumbo takto: „Keď sme prišli do centra, bolo o nás dobre posta­rané. Dostali sme miesto na spanie a tiež niečo na jedenie. Zaradili sme sa do normálneho života. Verím, že ak sa situácia upokojí, vrátim sa domov.“
Saleziánom záleží na tom, aby aj deti vysídlencov získali vzdelanie. Keďže existujúce priestory v areáli Gumbo nestačili na pravidelnú výučbu všetkých prisťa­hovalcov, v rokoch 2014 – 2015 sa saleziánom podarilo postaviť v Gumbo novú školu. Slúži vyslovene na vzdelávanie vysídlených detí a mládeže. Okrem toho pre nich saleziáni organizujú aj rozličné kurzy a aktivity.
Saleziáni majú v Južnom Sudáne ďalšie štyri centrá, kde poskytujú pomoc ľuďom dotknutým vojnou. Stredisko vo Wau je útočiskom pre viac ako 2 500 ľudí. „Nikto nemôže predvídať udalosti v Južnom Sudáne, ale sme pripravení splniť všetko, čo bude nutné,“ hovorí otec Ferrington Rayen, bývalý pred­stavený saleziánov v Južnom Sudáne.
 
 

 

Pomôžme deťom spolu
Veríme, že aj deti skúšané vojnou môžu mať budúcnosť. V súčasnosti funguje v Južnom Sudáne päť saleziánskych centier, do ktorých sa uchýlilo viac ako 20-tisíc ľudí. Chceme podporiť 10 škôl, ktoré navštevuje približne 4 600 detí z utečeneckých táborov. Vzdelávanie týchto detí im pomôže spracovať  traumy z vojny, pripraví ich na realitu po skončení konfliktu v budúcnosti. Pretože budúcnosť je to jediné, čo im môžeme spoločne dať. Financie získané verejnou zbierkou Tehlič­ka použijeme na kúpu učebníc a školských pomô­cok potrebných na vzdelávacie programy a voľno­časové aktivity, uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre najchudobnejšie deti z utečeneckých táborov. Doteraz tieto deti boli skúšané len vojnou. Dajme im šancu chodiť aj do školy.

Prispieť môžete online
na www.tehlicka.sk
alebo prevodom na účet verejnej zbierky IBAN:
SK691100 0000 002620852641. Adresa majiteľa účtu: SAVIO o. z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava.
Ďakujeme.
 

ZUZANA SUCHOVÁ
SNÍMKA: Archív SDB Južný Sudán
Páčilo sa :
0