25. júna 2012
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí [...]
KN 8/2017
Čítaní: 29 072
25. júna 2012
Pôvabná, štýlová a vkusná. Taká bola prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline [...]
KN 8/2017
Čítaní: 57

22. februára 2017
Tu si môžete stiahnuť Deťom 8/2017
KN 8/2017
Čítaní: 14
22. februára 2017
Modlitba krížovej cesty Pútnický areál Studnička v Novej Vsi nad Žitavou pozýva veriacich každú nedeľu [...]
KN 8/2017
Čítaní: 14
22. februára 2017
Vdp. Ján Nagy, dekan a farár v Horných Turovciach, sa 11. marca dožíva 60 rokov. P. Bernard Wiktor [...]
KN 8/2017
Čítaní: 34

22. februára 2017
Emeritný biskup Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Diecézy Montefiascone, zomrel 11. februára [...]
KN 8/2017
Čítaní: 31
22. februára 2017
27. FEBRUÁRA: Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Sir 17, 20-28; [...]
KN 8/2017
Čítaní: 53