18. apríla 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 17
18. apríla 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 1711

18. apríla 2018
 Viera je záležitosťou srdca i úst: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: ,Ježiš je [...]
KN 16/2018
Čítaní: 17
9. apríla 2018
Modlitby vo forme „antifón“ majú staroveký pôvod. Svojimi koreňmi siahajú do 2. storočia, keď [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 27
9. apríla 2018
Po skončení obradov utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok až do začiatku Veľkonočnej vigílie Cirkev [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 10

9. apríla 2018
Liturgický rok je časom spásy. Len liturgia vždy znovu sprítomňuje to, čo Boží Syn Ježiš Kristus vykonal [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 20
26. marca 2018
 Svätá Gemma Galganiová (12. marca 1878 – 11. apríla 1903) sa narodila v mnohodetnej rodine lekárnika [...]
KN 12/2018
Čítaní: 106
15. marca 2018
 Film je zaujímavé ľudské dielo. Sú flmy podľa skutoč ných udalostí, ale jestvujú aj flmy, [...]
KN 11/2018
Čítaní: 75

7. marca 2018
 Predstavme si trochu fabulovanú, parafrázovanú situá ciu, opísanú v tretej kapitole stromom [...]
KN 10/2018
Čítaní: 99
1. marca 2018
 Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. [...]
KN 9/2018
Čítaní: 107
20. februára 2018
 Cirkev chce byť neustále prítomná vo svete; chce stáť pri neraz neistom a pochybujúcom človeku, aby mu [...]
KN 8/2018
Čítaní: 97