22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12
22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz [...]
KN 12/2017
Čítaní: 24
15. marca 2017
Občas sa zvykneme pýtať na zmysel svojho života a mys­líme pritom aj na svoju budúcnosť. Avšak [...]
KN 11/2017
Čítaní: 86

15. marca 2017
Ste vedúcou Katedry ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Ako [...]
KN 11/2017
Čítaní: 56
8. marca 2017
Na úvod zaznelo biblické čítanie z Knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj [...]
KN 10/2017
Čítaní: 62
8. marca 2017
Pokušenie k nevere voči Božiemu plánu spásy sa bytostne dotklo aj Ježiša Krista. Vo Svätom písme [...]
KN 10/2017
Čítaní: 111

1. marca 2017
„Sneh nech padá, je to tu, / ľudia menia ulitu. // Čo na srdci do maš­kary, / všetko temné, čo nás [...]
KN 9/2017
Čítaní: 61
1. marca 2017
Katolícka cirkev vyhlasuje kántrové dni alebo kántry štyrikrát ročne – počas Pôstneho, [...]
KN 9/2017
Čítaní: 93
22. februára 2017
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že [...]
KN 8/2017
Čítaní: 291