22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 10
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
Vrcholné tajomstvo, ktoré presahuje všetky slová, nás pobáda aj k mlčaniu. Samo­zrejme, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 10
15. marca 2017
Joseph Aloysius Ratzinger sa hlásil na svet počas chladnej noci so snehom a ľadom. Narodil sa na brieždení 16. apríla [...]
KN 11/2017
Čítaní: 20
8. marca 2017
Láske medzi mužom a ženou, ktorá sa nerodí z myslenia a vôle, ale istým spôsobom je [...]
KN 10/2017
Čítaní: 19

1. marca 2017
Vo svojej krátkej správe o pokúšaní (porov. Mk 1, 13) predstavil evanjelista Marek paralelu [...]
KN 9/2017
Čítaní: 23
22. februára 2017
V posvätnom tichu, ako ho cítim vložené na dlažbu tohto chrámu, mäkne môj krok, čo dochádzam sem [...]
KN 8/2017
Čítaní: 14
15. februára 2017
Druhý vatikánsky koncil nadviazal na tradíciu a posvietil novým svetlom na úlohu Kristovej Matky [...]
KN 7/2017
Čítaní: 16

8. februára 2017
Ruženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho Ducha, je [...]
KN 6/2017
Čítaní: 19
2. februára 2017
V tom okamihu Lucia vykríkla: „Pozrite sa, slnko!“ Aké uchvacujúce, nikdy nevídané [...]
KN 5/2017
Čítaní: 58
25. januára 2017
I Keby sa Tvoje rúcho podobalo prvým snehom Tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny Tvoje rúcho [...]
KN 4/2017
Čítaní: 18