14. februára 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 5
14. februára 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 1365

14. februára 2018
 Samozrejme, modlitba orodovania je o to mocnejšia, o čo hlbšie a pravdivejšie je bytostné spojenie [...]
KN 7/2018
Čítaní: 5
9. februára 2018
Bratia Karamazovovci Dostojevskij tu ako v nejakej „summe“ poníma a zhrňuje kozmos svojho kresťanského Ruska, svo [...]
KN 6/2018
Čítaní: 5
31. januára 2018
Svätý Otec Pius X. vo vzťahu k svojmu dekrétu o skorom prvom svätom prijímaní predpovedal: „Bude [...]
KN 5/2018
Čítaní: 20

17. januára 2018
 Celým svetom dotlieva zápalná obeť. A v jej blízkosti vyviera život. Tak sú protiklady na seba [...]
KN 3/2018
Čítaní: 12
30. marca 2017
Ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, vážené občianske autority, drahí bratia a sestry. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 45
22. marca 2017
Vrcholné tajomstvo, ktoré presahuje všetky slová, nás pobáda aj k mlčaniu. Samo­zrejme, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 163

15. marca 2017
Joseph Aloysius Ratzinger sa hlásil na svet počas chladnej noci so snehom a ľadom. Narodil sa na brieždení 16. apríla [...]
KN 11/2017
Čítaní: 50
8. marca 2017
Láske medzi mužom a ženou, ktorá sa nerodí z myslenia a vôle, ale istým spôsobom je [...]
KN 10/2017
Čítaní: 47
1. marca 2017
Vo svojej krátkej správe o pokúšaní (porov. Mk 1, 13) predstavil evanjelista Marek paralelu [...]
KN 9/2017
Čítaní: 57