22. februára 2017
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí [...]
KN 8/2017
Čítaní: 166
22. februára 2017
Pôvabná, štýlová a vkusná. Taká bola prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline [...]
KN 8/2017
Čítaní: 57

22. februára 2017
ÚVODNÝ SPEV Pán mi bol oporou, vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma [...]
KN 8/2017
Čítaní: 166
22. februára 2017
Fašiangové finále prináša ukončenie plesov, veselíc a zábav. Azda najvďačnejšou [...]
KN 8/2017
Čítaní: 26
22. februára 2017
27. FEBRUÁRA: Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Sir 17, 20-28; [...]
KN 8/2017
Čítaní: 53

15. februára 2017
Študentský život na internáte prináša množstvo rozmanitých dobrodružných prekvapení. [...]
KN 7/2017
Čítaní: 27
15. februára 2017
ÚVODNÝ SPEV Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Spievať [...]
KN 7/2017
Čítaní: 195
15. februára 2017
20. FEBRUÁRA: Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Sir 1, 1-10; [...]
KN 7/2017
Čítaní: 74

8. februára 2017
Ako ľadový dážď padá na nás dnes evanjelium a ohromuje nás vysokou dávkou náročnosti. [...]
KN 6/2017
Čítaní: 56
8. februára 2017
ÚVODNÝ SPEV Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila [...]
KN 6/2017
Čítaní: 234
8. februára 2017
13. FEBRUÁRA: Pondelok 6. týždňa v Cez­ročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Gn 4, 1-15. [...]
KN 6/2017
Čítaní: 72