6. decembra 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 28
6. decembra 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 1043

6. decembra 2017
Ján Krstiteľ je zaujímavou osobou. Jeho slovo a príklad priťahovali ľudí. Môžeme povedať, že ich dokonca [...]
KN 49/2017
Čítaní: 28
6. decembra 2017
 11. DECEMBRA: Pondelok po 2. adventnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 35, 1-10; responz. Hľa, náš Boh [...]
KN 49/2017
Čítaní: 56
6. decembra 2017
 Úvodný spev Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, [...]
KN 49/2017
Čítaní: 194

15. novembra 2017
 Pri zostavovaní domáceho jedálnička používame zväčša dva základné postupy: [...]
KN 46/2017
Čítaní: 52
15. novembra 2017
 ÚVODNÝ SPEV Pán hovorí: Mojím úmyslom je priniesť vám pokoj, a nie [...]
KN 46/2017
Čítaní: 263
15. novembra 2017
 20. NOVEMBRA: Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. 1 Mach 1, 10-15. 41-43. [...]
KN 46/2017
Čítaní: 101

8. novembra 2017
Nepochybným znakom katolíckeho kostola je večné svetlo v blízkosti svätostánku. Jeho nežne [...]
KN 45/2017
Čítaní: 38
8. novembra 2017
 13. NOVEMBRA: Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období. Rúcho zelené. 1. čít. Múd 1, 1-7; [...]
KN 45/2017
Čítaní: 84
8. novembra 2017
 Úvodný spev Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe.   [...]
KN 45/2017
Čítaní: 249