30. marca 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 54
30. marca 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 154

30. marca 2017
Správa o chorobe milovanej osoby nás vždy hlboko zasiahne. Kto je Lazár, ktorého choroba na smrť otriasla [...]
KN 13/2017
Čítaní: 54
30. marca 2017
3. APRÍLA: Pondelok po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 alebo [...]
KN 13/2017
Čítaní: 229
30. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Bože, vymôž mi právo, a ujmi sa môjho sporu s bezbožným ľudom; zachráň ma [...]
KN 13/2017
Čítaní: 363

22. marca 2017
Deti majú rady úlohy, keď na takmer totožných obrazoch majú nájsť skryté rozdiely. Vyžaduje si to [...]
KN 12/2017
Čítaní: 28
22. marca 2017
27. MARCA: Pondelok po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 65, 17-21; responz. Budem ťa, Pane, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 71
22. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli [...]
KN 12/2017
Čítaní: 212

15. marca 2017
Navštívil som spolubrata po jeho príchode do novej farnosti. Plný ešte nespracovaných dojmov sa [...]
KN 11/2017
Čítaní: 37
15. marca 2017
20. MARCA: Pondelok po 3. pôstnej nedeli. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť. Rúcho biele. 1. [...]
KN 11/2017
Čítaní: 106
15. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Stále upieram oči k Bohu o pomoc a on ma vyslobodí z osídla. Bože, zhliadni [...]
KN 11/2017
Čítaní: 218