22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 6
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 14

22. marca 2017
Deti majú rady úlohy, keď na takmer totožných obrazoch majú nájsť skryté rozdiely. Vyžaduje si to [...]
KN 12/2017
Čítaní: 6
22. marca 2017
27. MARCA: Pondelok po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 65, 17-21; responz. Budem ťa, Pane, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 15
22. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli [...]
KN 12/2017
Čítaní: 76

15. marca 2017
Navštívil som spolubrata po jeho príchode do novej farnosti. Plný ešte nespracovaných dojmov sa [...]
KN 11/2017
Čítaní: 20
15. marca 2017
20. MARCA: Pondelok po 3. pôstnej nedeli. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť. Rúcho biele. 1. [...]
KN 11/2017
Čítaní: 84
15. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Stále upieram oči k Bohu o pomoc a on ma vyslobodí z osídla. Bože, zhliadni [...]
KN 11/2017
Čítaní: 200

8. marca 2017
Navštíviť Svätú zem znamená prejsť po stopách Ježiša Krista, prísť na miesta spojené [...]
KN 10/2017
Čítaní: 23
8. marca 2017
13. MARCA: Pondelok po 2. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 9, 4b-10; responz. Pane, [...]
KN 10/2017
Čítaní: 76
8. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.“ Pane, ja hľadám [...]
KN 10/2017
Čítaní: 201