30. marca 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 75
30. marca 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 161

30. marca 2017
Do farnosti sme prišli na žiadosť vtedajšieho miestneho farára a farskej rady. Prosili o sestry, ktoré by [...]
KN 13/2017
Čítaní: 75
22. marca 2017
Vspráve sa uvádza: „Napriek masakre, ktorá sa stala v Jemene, naše sestry neopustia svoje poslanie [...]
KN 12/2017
Čítaní: 87
15. marca 2017
Ste vedúcou Katedry ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Ako [...]
KN 11/2017
Čítaní: 106

8. marca 2017
Pôstne obdobie, ktoré spoločne prežívame, chce SKCH využiť nato, aby v tomto čase pokánia a prípravy [...]
KN 10/2017
Čítaní: 70
1. marca 2017
Asi päť miliónov obyvateľov Južného Sudánu má obmedzený prístup k potravinám a je [...]
KN 9/2017
Čítaní: 61
22. februára 2017
1b) Klinika pomenovaná po bl. Zdenke Schelingovej, v ktorej pôsobia slovenskí lekári, sa nachádza [...]
KN 8/2017
Čítaní: 58

15. februára 2017
Prekvapivo sa v tom čase pre kočovné etnikum stala útočis­kom Ukrajina – nestabilná krajina zmietajúca [...]
KN 7/2017
Čítaní: 178
8. februára 2017
Svätá Bakhita pochádzala z ob­lasti Dárfúr, ktorá je dnes súčasťou Sudánu. [...]
KN 6/2017
Čítaní: 66
2. februára 2017
 1. V ktorom irackom meste sa nachádza klinika pomenovaná po bl. Zdenke Schelingovej, v ktorej pôsobia [...]
KN 5/2017
Čítaní: 78