22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
O. Emil Sičák, gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie a titulárny arcidekan [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
15. marca 2017
Don Klement Poláček SDB, emeritný profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, zomrel 3. marca [...]
KN 11/2017
Čítaní: 21
22. februára 2017
Emeritný biskup Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Diecézy Montefiascone, zomrel 11. februára [...]
KN 8/2017
Čítaní: 59

2. februára 2017
P. Jozef Bližinský SDB, duchovný Saleziánov dona Bosca, zomrel 22. januára 2017 v 67. roku života a v 31. roku [...]
KN 5/2017
Čítaní: 56
25. januára 2017
Vdp. Štefan Ivanka, honorárny kanonik Nitrianskej kapituly, zomrel 16. januára 2017 v 95. roku života a 70. [...]
KN 4/2017
Čítaní: 57
11. januára 2017
Don Alojz Masný SDB, duchovný rehole saleziánov, zo­mrel 17. decembra 2016 v 88. roku života [...]
KN 2/2017
Čítaní: 67

14. decembra 2016
Vdp. Július Kupča, kňaz Trnavskej arcidiecézy, zomrel 10. novembra v 74. roku života a v 51. roku kňazskej [...]
KN 50/2016
Čítaní: 72
7. decembra 2016
P. Karol Bošmanský SVD, člen Spoločnosti Božieho Slova, zomrel 27. novembra v 89. roku života a v 26. roku [...]
KN 49/2016
Čítaní: 35
9. novembra 2016
Vdp. Anton Novobilský, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 27. októbra 2016 v 81. roku života [...]
KN 45/2016
Čítaní: 78