22. februára 2017
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí [...]
KN 8/2017
Čítaní: 31
22. februára 2017
Pôvabná, štýlová a vkusná. Taká bola prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline [...]
KN 8/2017
Čítaní: 57

22. februára 2017
Emeritný biskup Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Diecézy Montefiascone, zomrel 11. februára [...]
KN 8/2017
Čítaní: 31
2. februára 2017
P. Jozef Bližinský SDB, duchovný Saleziánov dona Bosca, zomrel 22. januára 2017 v 67. roku života a v 31. roku [...]
KN 5/2017
Čítaní: 40
25. januára 2017
Vdp. Štefan Ivanka, honorárny kanonik Nitrianskej kapituly, zomrel 16. januára 2017 v 95. roku života a 70. [...]
KN 4/2017
Čítaní: 50

11. januára 2017
Don Alojz Masný SDB, duchovný rehole saleziánov, zo­mrel 17. decembra 2016 v 88. roku života [...]
KN 2/2017
Čítaní: 58
14. decembra 2016
Vdp. Július Kupča, kňaz Trnavskej arcidiecézy, zomrel 10. novembra v 74. roku života a v 51. roku kňazskej [...]
KN 50/2016
Čítaní: 62
7. decembra 2016
P. Karol Bošmanský SVD, člen Spoločnosti Božieho Slova, zomrel 27. novembra v 89. roku života a v 26. roku [...]
KN 49/2016
Čítaní: 32

9. novembra 2016
Vdp. Anton Novobilský, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 27. októbra 2016 v 81. roku života [...]
KN 45/2016
Čítaní: 70
27. októbra 2016
Don Ernest Macák SDB, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku, politický väzeň, redaktor, [...]
KN 43/2016
Čítaní: 206
19. októbra 2016
P. Ľudovít Jankeje SVD, člen Spoločnosti Božieho Slova, zomrel 8. októbra v 92. roku života a v 47. roku [...]
KN 42/2016
Čítaní: 127