6. júna 2012
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí [...]
KN 8/2017
Čítaní: 369
6. júna 2012
Pôvabná, štýlová a vkusná. Taká bola prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline [...]
KN 8/2017
Čítaní: 57

6. júna 2012
Život sa neskladá z náhod, ale niekto vidí dopredu, akoby ma predchádzal, myslí dopredu a upravuje môj život. (...) Bol som šťastný, [...]
KN 23/2012
Čítaní: 369
6. júna 2012
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa [...]
KN 23/2012
Čítaní: 630
10. júna 2011
Kňazské povolanie je tajomstvo. Je to tajomstvo úžasnej výmeny medzi Bohom a človekom. Človek dáva Kristovi svoje človečenstvo, aby ho [...]
KN 23/2011
Čítaní: 365

10. júna 2011
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj [...]
KN 23/2011
Čítaní: 173
10. júna 2010
Milovaní novokňazi Slovenska! Už na začiatku vášho povolania, keď ste sa započúvali do hlasu Boha, ktorý zaznel vo vašom srdci, ste sa rozhodli [...]
KN 23/2010
Čítaní: 1 896
10. júna 2010
Kto je pre vás kňaz? Je pre mňa „veľkým bratom“. Veľkým pre veľ­kosť povolania, ktoré dostal od Krista – Veľknaza, pretože [...]
KN 23/2010
Čítaní: 269

3. júna 2009
  Modlia sa za vás mnohí. Aj vy sa modlite Drahí naši novokňazi Slovenska! Odchodom zo seminára sa začína pre vás nový život. Možno i s [...]
KN 23/2009
Čítaní: 720
12. júna 2008
[...]
KN 24/2008
Čítaní: 572
14. júna 2007
[...]
KN 24/2007
Čítaní: 560