7. júna 2016
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 212
7. júna 2016
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

7. júna 2016
Tak ako celá Cirkev sleduje premeny života zo storočia na storočie, musia ich sledovať i jej kňazi. Cirkev vie, že nemá dnes [...]
KN 22/2016
Čítaní: 212
30. mája 2016
Boh nás povoláva, aby sme sa stali súčasťou Cir­kvi a keď v nej istým spôsobom dozrieme, [...]
KN 22/2016
Čítaní: 1 658
25. júna 2015
Tu si môžete stiahnuť literárnu prílohu ‘LETO 2015‘
KN 26/2015
Čítaní: 147

7. júna 2015
Drahí bratia, títo naši synovia boli povolaní do kňazského stavu. Zamyslime sa nad službou, do ktorej ich [...]
KN 23/2015
Čítaní: 565
3. júna 2015
Jakub Garčár vyrastal v Prešove a v priestoroch Chrámu sv. Mikuláša zažíval ako miništrant [...]
KN 23/2015
Čítaní: 69
26. septembra 2014
Tu si môžete stiahnuť prílohu ‘SEDEMBOLESTNÁ‘
KN 39/2014
Čítaní: 268

12. júna 2014
Evanjelium hovorí: „Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách... Keď videl zástupy, [...]
KN 23/2014
Čítaní: 234
12. júna 2014
Aby veriaci utvárali jedno telo, v ktorom však „všetky údy nekonajú tú istú [...]
KN 23/2014
Čítaní: 112
25. júna 2013
Tu si môžete stiahnuť literárnu prílohu ‘LETO 2013‘
KN 26/2013
Čítaní: 207