22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 14

22. marca 2017
Nie ste ešte unavený z obrovského záujmu médií, ktorý nasledoval po vašom skvelom [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
8. marca 2017
Prečo by sme vlastne mali prijímať moslimských utečencov? Dôvodov je celý rad. Poviem iba dva z nich: pretože [...]
KN 10/2017
Čítaní: 15
1. marca 2017
Kto prišiel s myšlienkou potravinovej zbierky Stolček, prestri sa? Ideu spolu s názvom sme prebrali od [...]
KN 9/2017
Čítaní: 37

1. februára 2017
Tomáš Jellúš (34) je jezuita a kňaz v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Jeho [...]
KN 5/2017
Čítaní: 28
25. januára 2017
Vo vašej literárnovednej činnosti ste sa zamerali prevažne na slovenský klasicizmus. Čím vás táto [...]
KN 4/2017
Čítaní: 27
4. januára 2017
Od 1. októbra 2016 vediete najstarší katolícky týždenník na Slovensku – Katolícke noviny. [...]
KN 1/2017
Čítaní: 53

4. januára 2017
Vydali ste ďalší vianočný album. V rádiách sa hráva veľa vašich vianočných [...]
KN 1/2017
Čítaní: 76
30. decembra 2016
Ak Pán požehná, v januári oslávite 75 rokov života a v júni uplynie 50 rokov od vašej [...]
KN 51-52/2016
Čítaní: 74
30. decembra 2016
Aké línie a ťahy ceruzkou či štetcom sa vám okamžite vynoria v mysli, keď sa povie „Vianoce“? [...]
KN 51-52/2016
Čítaní: 24