18. februára 2001
Dôvera patrí k základným hodnotám nášho ľudského života. Možno povedať, že výsostné postavenie jej patrí [...]
KN 8/2017
Čítaní: 8
18. februára 2001
Pôvabná, štýlová a vkusná. Taká bola prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline [...]
KN 8/2017
Čítaní: 57

18. februára 2001
Mons. Nowacki sa narodil 11. augusta 1946 v Gunzenhausene v Nemecku. Kňazskú vysviacku prijal 30. mája 1970 a po získaní doktorátu cirkevného [...]
KN 7/2001
Čítaní: 8
18. februára 2001
Obyčajne hneď po vstupe do chrámu takmer automaticky vložíme prsty do sväteničky a prežehnáme sa. Ide o formálny úkon? Ak áno, nie je to správne. [...]
KN 7/2001
Čítaní: 5
11. februára 2001
„V posledných rokoch som aj ja niekoľkokrát okúsil, čo je to choroba, a čoraz jasnejšie chápem jej hodnotu pre Petrovu službu, ktorú [...]
KN 6/2001
Čítaní: 2

4. februára 2001
Sedím u známych na petržalskej Romanovej ulici. „Neurazíte sa, ak si na chvíľu pustíme správy?” pýtajú sa domáci. „Naopak, rád [...]
KN 5/2001
Čítaní: 8
28. januára 2001
Skúšať trpezlivosť druhého - to môžeme vidieť najmä u detí. „Ešte môžem?” „Pokiaľ môžem?” „Kde je tá hranica, keď [...]
KN 4/2001
Čítaní: 7
28. januára 2001
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od štvrtka minulého týždňa sa stáva príležitosťou tisíckam kresťanských komunít na celom svete kontemplovať [...]
KN 4/2001
Čítaní: 3

21. januára 2001
V tretej piesni o Pánovom služobníkovi v Knihe proroka Izaiáša (50, 4) je napísané: Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom [...]
KN 3/2001
Čítaní: 4
21. januára 2001
V duchu tohoročného motta Ja som cesta, pravda a život prebieha od 18. do 25. januára na celom svete i v jednotlivých farnostiach a cirkevných [...]
KN 3/2001
Čítaní: 10
14. januára 2001
Pokoj je ovocie života v Duchu Svätom, je to Kristov dar, je to dar za život v Bohu. Pokoj si preto nemožno kúpiť za peniaze. Možno si ho len [...]
KN 2/2001
Čítaní: 6