4. marca 2001
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 11
4. marca 2001
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 14

4. marca 2001
Na Popolcovú stredu sme prijali na čelo popolec. Začali sme pôstne obdobie tým, že sme si pripomenuli krehkosť nášho tela, nášho [...]
KN 9/2001
Čítaní: 11
4. marca 2001
Svätopeterské námestie sa zaplnilo desiatkami tisícov veriacich, keď pápež Ján Pavol II. k Sviatku Katedry sv. Petra, apoštola, [...]
KN 9/2001
Čítaní: 3
25. februára 2001
Svätý otec sa stretol so štyristo pracovníkmi a dvesto žurnalistami 58 národností, aby spoločne oslávili 70. výročie vzniku Vatikánskeho [...]
KN 8/2001
Čítaní: 3

18. februára 2001
Vo veselých fašiangových dňoch býva zvykom, že niektorí z nás si nasadia masky a v nich sa zúčastňujú na plesoch, karnevaloch [...]
KN 7/2001
Čítaní: 4
18. februára 2001
Mons. Nowacki sa narodil 11. augusta 1946 v Gunzenhausene v Nemecku. Kňazskú vysviacku prijal 30. mája 1970 a po získaní doktorátu cirkevného [...]
KN 7/2001
Čítaní: 13
18. februára 2001
Obyčajne hneď po vstupe do chrámu takmer automaticky vložíme prsty do sväteničky a prežehnáme sa. Ide o formálny úkon? Ak áno, nie je to správne. [...]
KN 7/2001
Čítaní: 5

11. februára 2001
„V posledných rokoch som aj ja niekoľkokrát okúsil, čo je to choroba, a čoraz jasnejšie chápem jej hodnotu pre Petrovu službu, ktorú [...]
KN 6/2001
Čítaní: 2
4. februára 2001
Sedím u známych na petržalskej Romanovej ulici. „Neurazíte sa, ak si na chvíľu pustíme správy?” pýtajú sa domáci. „Naopak, rád [...]
KN 5/2001
Čítaní: 9
28. januára 2001
Skúšať trpezlivosť druhého - to môžeme vidieť najmä u detí. „Ešte môžem?” „Pokiaľ môžem?” „Kde je tá hranica, keď [...]
KN 4/2001
Čítaní: 7