16. januára 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 54
16. januára 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 1213

16. januára 2018
 Úvodom ku katechéze boli slová Evanjelia podľa Jána: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi [...]
KN 3/2018
Čítaní: 54
11. januára 2018
 „Pokračujúc v katechézach o eucharistickom slávení budeme dnes v kontexte úvodných obradov [...]
KN 2/2018
Čítaní: 48
11. januára 2018
 V prvej homílii tohto roku pápež František zameral pozornosť na postavu Božej Matky, ako sa ukazuje v [...]
KN 2/2018
Čítaní: 8

11. januára 2018
 Pápež František spojil vešpery aj s ďakovnou pobožnosťou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a so spevom Te [...]
KN 2/2018
Čítaní: 8
10. januára 2018
 „V Betleheme sa narodil Ježiš, z Panny Márie. Nenarodil sa z vôle človeka, ale ako dar lásky Boha Otca, [...]
KN 1/2018
Čítaní: 12
10. januára 2018
 V úvode slávenia predniesol diakon v latinskom jazyku spev kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v [...]
KN 1/2018
Čítaní: 8

10. januára 2018
Dnes by som sa chcel s vami pristaviť pri význame sviatkov Narodenia Pá­na Ježiša Krista, ktoré v týchto [...]
KN 1/2018
Čítaní: 10
13. decembra 2017
 „Dnes by som chcel hovoriť o apoštolskej ceste, ktorú som vykonal v predošlých dňoch v Mjanmarsku a [...]
KN 50/2017
Čítaní: 91
13. decembra 2017
 „Minulú nedeľu sme začali Advent s pozvaním zotrvávať v bdelosti. Dnes, v druhú nedeľu tohto obdobia [...]
KN 50/2017
Čítaní: 32