22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 36
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 14

22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz [...]
KN 12/2017
Čítaní: 36
22. marca 2017
Nedeľa 19. marca bola štvrtým výročím slávnostného nástupu Svätého Otca [...]
KN 12/2017
Čítaní: 7
15. marca 2017
Pápež František sa so spolubratmi z rímskej kúrie odobral 5. marca na pôstne duchovné cvičenia do [...]
KN 11/2017
Čítaní: 37

15. marca 2017
Pravý pôst spočíva v pomoci blížnemu, falošný pôst mieša nábožnosť [...]
KN 11/2017
Čítaní: 6
15. marca 2017
Na modlitbu Anjel Pána s pápežom Františkom prišlo 12. marca na Námestie sv. Petra 35-tisíc [...]
KN 11/2017
Čítaní: 10
8. marca 2017
Na úvod zaznelo biblické čítanie z Knihy Exodus, ku ktorému sa Svätý Otec vrátil aj [...]
KN 10/2017
Čítaní: 62

8. marca 2017
V deň svojho odchodu na pôstne duchovné cvičenia 5. marca sa pápež František pomodlil s veriacimi [...]
KN 10/2017
Čítaní: 5
1. marca 2017
„Často sme pokúšaní myslieť si, že stvorenie je naším majetkom, ktorý môžeme [...]
KN 9/2017
Čítaní: 55
1. marca 2017
Svätý Otec František pripravil aj tento rok posolstvo k Pôstnemu obdobiu. Jeho kľúčovým pojmom je [...]
KN 9/2017
Čítaní: 18