22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
V rámci podujatia si v košickom sídle Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku [...]
KN 12/2017
Čítaní: 8
22. marca 2017
„Dôsledky nedostatku etiky v politike sú zjavné. Napríklad v rozšírenej korupcii, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Približne tri mesiace vyrábal zvonár zo Žarnovickej Huty Michal Trvalec so svojím synom špeciálny zvon, [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1

22. marca 2017
Okresný súd Bratislava I vydal 13. marca prelomové rozhodnutie, ktorým plne rehabilitoval 18-ročného [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Osobná modlitba a eucharistická adorácia. To je základom evanjelizácie vo farnostiach, na ktorú [...]
KN 12/2017
Čítaní: 2
22. marca 2017
V pondelok 13. marca počas svätej omše v Kaplnke Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade [...]
KN 12/2017
Čítaní: 5

22. marca 2017
Milí naši čitatelia, keďže marec je mesiac knihy, pripravili sme pre vás malú súťaž. Napíšte [...]
KN 12/2017
Čítaní: 2
15. marca 2017
Zádušnú svätú omšu vo filiálnom Kostole Ducha Svätého v Černíku  [...]
KN 11/2017
Čítaní: 3
15. marca 2017
Bratislavská arcidiecéza si 10. mar­ca pripomenula výročie posviacky katedrálneho Chrámu sv. Martina [...]
KN 11/2017
Čítaní: 2