22. marca 2017
V katechéze pápež František pokračoval v cykle meditácií o kresťanskej nádeji. Tentoraz položil dôraz na samotné [...]
KN 12/2017
Čítaní: 18
22. marca 2017
Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 12

22. marca 2017
Sestra Angela Coelhová, postulátorka kanonizačného procesu blahoslavených súrodencov Františka [...]
KN 12/2017
Čítaní: 18
22. marca 2017
Kanadskí biskupi ostro kritizujú vládne plány na financovanie potratov v chudobných krajinách. [...]
KN 12/2017
Čítaní: 4
22. marca 2017
V Bazilike sv. Petra zazneli 13. marca prvýkrát v histórii anglikán­ske vešpery. Predsedal im [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1

22. marca 2017
Kardinál Miloslav Vlk zomrel 18. marca. O jeho smrti prostredníctvom sociálnych sietí informoval kardinál [...]
KN 12/2017
Čítaní: 17
22. marca 2017
Symboly vyjadrujúce politickú, filozofickú alebo náboženskú príslušnosť by v práci [...]
KN 12/2017
Čítaní: 11
22. marca 2017
Vo veku 100 rokov zomrel 11. marca v Prahe Juraj Strauss, rodák z Košíc, významný lekár [...]
KN 12/2017
Čítaní: 6

22. marca 2017
Spovednice v Bazilike sv. Petra boli 17. marca naplno k dispozícii. Mnohí veriaci využili možnosť prijať sviatosť [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Poľskí biskupi vyjadrili svoju podporu procesu blahorečenia dvoch zo zakladateľov Európskej únie: Alcida de Gasperiho [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1
22. marca 2017
Talianske Bolzano sa 18. marca stalo dejiskom beatifikácie tirolského mučeníka nacizmu Josefa Mayr-Nussera. Ten odmietol [...]
KN 12/2017
Čítaní: 1