Predplaťte si alebo darujte
Katolícke noviny

Obdarujte svojich
blízkych a venujte im
predplatné našich
novín pomocou
darčekového kupónu
Objednávka Katolíckych novín
Pri vypĺňaní formulára používajte diakritiku.

Týždenník objednáva a predplatné uhradí:

* Meno
* Priezvisko
* Ulica
* Číslo domu
* PSČ
* Obec
* Telefón
  E-mail
* Polia označené hviezdičkou sú povinné
Darujte Katolícke noviny
Ak chcete predplatné Katolíckych novín darovať, vyplňte aj nasledujúce údaje.
Noviny budeme posielať na adresu obdarovaného.
Údaje o obdarovanom:
* Meno
* Priezvisko
* Ulica
* Číslo domu
* PSČ
* Obec
  Telefón
  E-mail
* Polia označené hviezdičkou v časti darujte KN sú povinné iba, ak chcete darovať KN
Vyberte si predplatné:

Spôsob platby:
Pri platbe poštovou poukážkou bude váš variabilný symbol uvedený na poukážke, ktorú
pošleme na vašu adresu.
Pri platbe bankovým prevodom vám pošleme variabilný symbol e-mailom do 7 dní od odoslania
objednávky. Ak ste neuviedli e-mailovú adresu, variabilný symbol vám pošleme poštou.
Odoslaním objednávky potvrdzujete jej záväznosť a správnosť údajov.
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas so zaradením osobných údajov do databázy SSV – Vojtech, s. r. o., distribúcia Katolícke noviny, s ich správou, spracovaním a uchovaním.
Prípadné ukončenie odberu KN oznámte písomne alebo telefonicky pred uplynutím predplatenej doby, inak vám bude objednávka automaticky obnovená.