10. januára 2018
Čítaní: 65
KN 1/2018 | Misie
Koledníci šíria radostnú zvesť ako betlehemskí pastieri
V decembri zavítal na Slovensko biskup ABUNE TESFASELASSIE MEDHIN FESSUH (65) z Adigratskej eparchie v Etiópii. Počas jedenástich dní navštívil štyri slávnostné liturgie spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny v Michalovciach, Prešove, Trnave a Nitre, kde sa stretol s vyše 1 100 koledníkmi z takmer 40 farností. Adigratská eparchia spolupracuje s koledníckou akciou Dobrá novina od roku 2011.
Slovenská kolednícka akcia Dobrá novina podporila tri rozvojové projekty vo vašej diecéze. Projekt podpory zdravotného strediska zameraného na starostlivosť o matky s deťmi v Alitene, ktoré vedú Dcéry kresťanskej lásky, sa stal dokonca hlavným projektom 23. ročníka Dobrej noviny. Čím je výnimočná hornatá Alitena?
 
Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má okolo tritisíc obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Prevažnú časť roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii vďaka evanjelizačnej práci sv. Justína de Jacobis. Svätý Justín pôsobil najskôr v Adigrate, kde bol prenasledovaný, a tak sa rozhodol odísť do Aliteny a založil tam kňazský seminár. Odtiaľ potom pokračoval do Eritrey a ďalších miest. Možno povedať, že Alitena je najkatolíckejšou oblasťou v Adigratskej
eparchii, ale aj v celej Etiópii.
 
Práve v Alitene podporila Dobrá novina v minulosti zaujímavý včelársky projekt
Áno, išlo o projekt chovu včiel, ktorý viedla skupina žien. V tejto horskej oblasti sa ľudia oddávna venovali výrobe medu a majú na to vynikajúci cit. Veľmi presne vedia, kedy majú med stáčať a na ktorých miestach treba postaviť úle. Z medu robia aj špeciálny nápoj, do ktorého pridávajú bylinky. Med je dnes veľmi drahý, preto je pre miestnych obyvateľov dobrým zdrojom príjmu. Práve z tejto oblasti pochádza najlepší druh medu, rastú tam totiž rastliny, ktoré nerastú nikde inde.
 
V Adigratskej diecéze, ale aj v celej Etiópii je už niekoľko rokov mimoriadne aktuálna téma utečencov. Hoci aj Európa zažila viaceré utečenecké vlny, ani zďaleka nemožno hovoriť o takých počtoch ako vo vašej krajine.
Do Etiópie prišlo v poslednom čase asi 600- až 700-tisíc utečencov z Južného Sudánu, ktorí žijú teraz v juhozápadnej časti krajiny, okrem nich prišli ďalší utečenci z Eritrey a iných štátov. V Etiópii je v súčasnosti okolo milióna utečencov, o ktorých sa staráme s pomocou medzinárodných organizácií a vlády. Konkrétne v našej diecéze máme štyri tábory pre utečencov z Eritrey. Na jednej strane sme otvorení prijatiu utečencov z iných krajín, na druhej strane máme starosť o našich mladých ľudí, ktorí túžia odísť zo svojej vlasti za vidinou lepšieho života, no potom sa sami stávajú utečencami, zažívajú sklamanie a rozčarovanie. Aby sme ich udržali doma, rozbehli sme niekoľko podporných programov, na ktorých spolupracujeme s viacerými partnermi. Migráciu by sme chceli zastaviť alebo aspoň minimalizovať.

Hoci do Európy prichádzate pravidelne, Slovensko ste navštívili prvý raz. Aké sú vaše prvé dojmy?
Na Slovensko som prišiel na pozvanie eRka – Dobrej noviny. Navštívil som niektoré slovenské diecézy, na liturgii som sa stretol s koledníkmi i mladými, ktorí ich sprevádzajú, mal som možnosť spoznať viacerých biskupov, kňazov, bohoslovcov, ale aj slovenské rodiny. Bolo to pre mňa mimoriadne inšpirujúce, pretože som nevedel, že Slovensko je také veľmi kresťanské a katolícke. Som veľmi rád, že som mohol navštíviť vašu krajinu, ktorá ma nesmierne zaujala.
 
Čo by ste zaželali čitateľom Katolíckych novín?
Rád by som pozdravil všetkých čitateľov Katolíckych novín, medzi ktorými je zaiste mnoho koledníkov a podporovateľov Dobrej noviny. Koledníci roznášajú dobrú novinu o narodení Krista do slovenských rodín, aby pomohli deťom v inom
kúte sveta. Pripomínajú mi betlehemských pastierov, ktorí šírili zvesť o Ježišovom narodení. Všetkým čitateľom Katolíckych novín želám skutočnú vianočnú radosť. Nech Boh požehnáva vašu krajinu i vašu Cirkev. 
 
SNÍMKA: MARIÁN ČAUČÍK
Páčilo sa :
0