6. marca 2009
Čítaní: 69
KN 10/2009 | Téma
Misia Ninive – projekt duchovnej obnovy Bratislavy
Pred piatimi rokmi vznikla v Bratislave Misia Ninive, čo je pracovný názov pre iniciatívu zameranú na duchovnú obnovu Bratislavy prostredníctvom organizovania pútí do jedného z najstarších pútnických miest na Slovensku Marianky. Jej súčasťou je aj zámer obnovy bratislavskej kalvárie.

Krok a ešte krok. A z duše spadne čierna lupina. Krok a ešte krok a oči srdca sú zas priezračnejšie. Aká to úľava, keď kňaz napokon povie: „... a ja ťa rozhrešujem od tvojich hrie-chov...“ Muž zrýchli krok, dobehne skupinu ľudí, čo stúpajú do mier-neho kopca na púti do Marianky a modlia sa ruženec. Kňaza o chvíľu vyhľadá ďalší záujemca o sviatosť zmierenia, takpovediac za pochodu. Kráčajú nezmeneným tempom v diskrétnom odstupe za zástupom pútnikov.
„Bratislavská krížová cesta bola postavená medzi prvými v Uhorsku v roku 1694,“ hovorí Marián Oravec, hlavný iniciátor Misie Ninive, a dodáva: „Keďže pôvodné zastavenia neprežili minulý režim, počas minulej Veľkej noci sme na kopci v lese nad Pražskou ulicou namontovali na stromy aspoň provizórne, čiernou grafikou na žltom papieri vyobrazené a zalaminované zastavenia imitujúce drevorezbu.“
Zastavenia dali požehnať a pries-tor teraz opatrujú. Marián Oravec vysvetľuje: „Rozhodli sme sa nečakať na projekt za milión, ale stať sa milionármi modlitby. Je to súčasť nášho plánu duchovnej obnovy mesta – aby Bratislavčania opäť prichádzali na svoju mestskú kalváriu a do bratislavských „Lurdov“ na Hlbokej ulici pri kalvárskom Kostole Panny Márie Snežnej. Mnohí súčasní Bratislavčania totiž už ani netušia, že tu čosi také existuje. A pritom na tieto Bohu milé miesta je dobré prichádzať v dobrých i zlých časoch.“

JANA MARTINKOVÁ
Páčilo sa :
0