7. marca 2018
Čítaní: 37
KN 10/2018 | Zo sveta
Diskutovalo sa o povolaniach

 Pastorácia duchovných povolaní v Európe a aktualizácia práce na tomto poli smerom do budúcnosti boli témou európskej konferencie, ktorá sa konala v albánskej Tirane od 28. februára do 3. marca. Podujatie prebiehalo v kontexte príprav na Synodu biskupov s témou „Mladí, viera a rozoznávanie povolania“, ktorá sa uskutoční v októbri 2018 v Ríme. Slovensko zastupoval žilinský biskup Tomáš Galis. Názov konferencie In Verbo Tuo – povolania v dnešnej Európe odkazoval na úlohu Božieho slova pri zrode a raste povolania. Účastníci diskutovali o komplexnom dokumente o pastorácii povolaní v Európe. Ten vydalo Pápežské dielo pre cirkevné povolania pred 20 rokmi. Približne 50 delegátov hovorilo aj o nových požiadavkách vzhľadom na súčasný vývoj Cirkvi a spoločnosti v Európe s pohľadom do budúcnosti. Stretnutie zorganizovala Rada biskupských konferencií Európy (CCEE) a European Vocations Service.

–VRSK–
Páčilo sa :
0