7. marca 2018
Čítaní: 267
KN 10/2018 | Z domova
Potrebujeme charakterných vodcov a nie milión na stole

 Rodina a novinárska obec sa rozlúčili s Jánom Kuciakom a Martinou Kušnírovou. Obete úkladnej vraždy z konca februára pochovali v ich rodných obciach. V Gregorovciach sa 2. marca konala posledná rozlúčka so snúbenicou zavraždeného novinára. Smútočné zhromaždenie viedol košický pomocný biskup Marek Forgáč. V homílii počas zádušnej svätej omše odsúdil tento čin a označil ho za výsmech Ježiša Krista. „Táto tragédia je pľuvanec do Ježišovej tváre, je to kopanec do osoby Ježiša, je to znovuukrižovanie Ježiša,“ upozornil biskup Forgáč. Smútiacich povzbudil, že Boh je s nimi. „On nie je ten, ktorý sa len pozerá na nás. Boh trpí spolu s nami. To je moja viera i moja nádej, v ktorej vás chcem posilniť.“

 
Koreňom všetkého zla je láska k peniazom
Biskup Forgáč pripomenul, že Boh nám dal dar slobody, ktorý však každý z nás využíva rôzne. „Naša zosnulá sestra Martina využila tento dar nato, aby študovala, aby si našla prácu, aby si našla priateľa, aby si raz založila rodinu. Jej priateľ Ján využíval dar slobody nato, aby vykonával odvážnu prácu novinára... Ale sú aj takí, ktorí využívajú dar slobody nato, aby robili zlo, aby ubližovali, škodili alebo aj zabíjali.“ Pomenoval rôzne druhy zla, jedným z nich je podľa slov košického pomocného biskupa rozptýlené zlo. „To je vtedy, keď niekto svojou činnosťou vytvára takú atmosféru, že sa v nej veľmi dobre darí rôznym formám zla. V týchto formách zla sa vinník ľahko schováva. Preto, ak sú v našej spoločnosti vodcovia, ktorí svojimi aktivitami, svojimi priateľstvami, svojimi kontaktmi, svojou činnosťou alebo aj nečinnosťou vytvárali a vytvárajú
také ovzdušie, takú klímu, v ktorej sa darí rôznym formám zosobneného alebo organizovaného zla, tak títo majú nepriamu zodpovednosť za to, čo sa tu stalo,“ poznamenal Marek Forgáč. Kritizoval tiež spôsob, akým sa k situácii postavili vládni predstavitelia. „Slovensko dnes nechce vidieť stôl preplnený balíčkami bankoviek. Veď to je ťažký cynizmus! Veď práve pre nezriadenú lásku k peniazom sa stali tieto tragédie. Ako hovorí apoštol Pavol: ,Koreňom všetkého zla je láska k peniazom...‘ Veď tu teraz ide o život, o hodnoty! Slovensko dnes nechce vidieť peniaze na stole. Slovensko dnes potrebuje vidieť charakterných vodcov, ktorí vezmú na seba priamu i nepriamu zodpovednosť a ktorí dokážu odísť zo scény. Toto by bolo vodcovské. Toto by bolo otcovské. Toto by bolo chlapské. Toto by bolo kresťanské. Veď Ježiš vzal na seba viny druhých,“ uviedol biskup a dodal, že ak si chceme hovoriť, že sme kresťanská krajina, mali by mocní tejto krajiny vedieť vziať na seba svoje viny, ale aj viny druhých. Biskup Forgáč sa takisto pýtal, či sa po tomto ohavnom čine máme báť. „Odpoviem na to odvážne a evanjeliovo: ,Nebojte sa! Boh je mocnejší ako všetko zlo na svete!‘ Skúsme počúvať Ježišove slová z Matúšovho evanjelia: ,Nebojte sa tých, čozabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.‘ Nuž, nebojme sa! Chcel by som vyzvať všetkých, predovšetkým mladých ľudí: Nebojte sa! Upriamme svoju pozornosť na dušu. V tomto svete, ktorý z lásky k peniazom dokáže zabíjať, obráťme svoju pozornosť na dušu. Obráťme svoju pozornosť na hodnoty: na lásku, na priateľstvo, na vieru, na spravodlivosť, na charakter,“ vyzval biskup Forgáč.
 
Novinári sú strážcami slobody a demokracie
O deň neskôr sa v Štiavniku konala rozlúčka aj so zavraždeným novinárom. Pohrebné obrady viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Počas zádušnej svätej omše uviedol, že prácu novinárov si treba vážiť, a to aj popri všetkých názorových rozdieloch. „Je tragické, keď sa žurnalistom dostane ocenenia až vtedy – alebo len vtedy, keď príde k nešťastiu! Hľadať, písať a hovoriť pravdu je ťažká, neraz nevďačná služba. Uvedomme si však, že bez toho všetkého nemožno ustrážiť slobodu! Práve to je totiž povinnosť i vznešené privilégium žurnalistov: byť v krajine strážcami slobody a demokracie. A preto zdôrazňujem, že ktokoľvek siaha na ich životy, siaha aj na slobodu nášho Slovenska. To v nijakom prípade nesmieme pripustiť!“ upozornil arcibiskup. Taktiež kritizoval, že pri smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej došlo k vážnemu zneužitiu ľudskej moci. „V celej našej krajine dnes úplne prirodzene a logicky zaznieva otázka: ako so svojou mocou nakladajú tí, ktorým bola ľuďmi zverená? Akým spôsobom bude vyriešený tragický prípad smrti Jána a Martiny, to zásadným spôsobom ovplyvní odpoveď na túto otázku,“ podotkol Stanislav Zvolenský a dodal, že nech už vyšetrovanie prinesie čokoľvek, želá si, aby sa tento prípad podarilo objasniť, a aby vinníci ani na ľudskej rovine neunikli spravodlivosti.
–JL–, SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK/
DAVID MALIK/CNCenter as/CNC
Páčilo sa :
0