15. marca 2017
Čítaní: 41
KN 11/2017 | Z domova
Hostia z Rakúska prednášali na KU
Študentom Teologickej fakulty katolíckej univerzity v ružomberku prednášali 6. – 8. marca na pôde Teologickej fakulty v Košiciach hostia z rakúskej Filozoficko-teologickej školy v Sankt Pöltene

Štyria pozvaní zahraniční profesori z rakúskeho Sankt Pöltenu sa venovali špecifickým témam v rámci svojich katedier.
V pondelok zazneli prednášky profesora Bernharda Schörkhubera na tému didaktiky náboženskej výchovy a profesora Josefa Spindelböcka z morálnej teológie. V stredu nasledovali prednášky profesorov Thomasa Starka a Reinharda Knittela z vybraných kapitol filozofie a káno­nického práva. Prednášky tlmočili zamestnanci fakulty. Cieľom prednášok a diskusií bola prezentácia rôznych pohľadov a smerov v teológii, ako aj prehĺbenie spolupráce medzi teologickými školami a ich fa­­kultami v Európe.
Spolupráca medzi fakultami funguje od roku 2015. Prednášajúci Te­­o­­logickej fakulty KU už navštívili Filozoficko-teologickú školu v Sankt Pöltene. Medzi školami existuje aj memorandum o vzájomnej spolupráci, na základe ktorého si školy vzájomne vymieňajú poznatky a po­­zvánky. Zároveň spoluorganizujú konferencie a vymie­ňa­­­­­jú si odborné časopisy a publiká­cie.

TEXT a SNÍMKA: Radoslav Lojan
Páčilo sa :
0