15. marca 2017
Čítaní: 59
KN 11/2017 | Z domova
Miništranti navštívili bohoslovcov

Počas jarných prázdnin sa miniš­tranti spišskonovoveského protopresbyterátu stretli na duchovných cvičeniach v kláštore redemptoristov v Stropkove. Viedol ich kaplán v Spišskej Novej Vsi František Engel. Počas duchovných cvičení sa miniš­tranti zaoberali témami: povolaný do služby, služba Bohu, služba spoločenstvu, poslušnosť a úcta k Ježišovi Kristovi a povolaný k svätosti. Na konci duchovných cvičení si volili patrónov svojich miništrantských spoločenstiev. V posledný deň miništranti putovali do Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného bis­kupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, kde sa mali možnosť dozvedieť o živote bohoslovcov. Počas duchovných cvičení ich kroky smerovali aj na Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity i prešovský archieparchiálny úrad, kde si pozreli stálu ex­­pozíciu o gréckokatolíckych blahoslavených biskupoch Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi.

 

Martin Krausz
Páčilo sa :
0