15. marca 2017
Čítaní: 37
KN 11/2017 | Vatikán
Neberme si úplatok z dobrých skutkov

Pravý pôst spočíva v pomoci blížnemu, falošný pôst mieša nábožnosť s nekalými obchodmi a úplatkami vlastnej márnivosti. To sú slová pápeža Františka z jeho rannej homílie v Dome sv. Marty z 3. marca. Reagoval na čítanie z Knihy proroka Izaiáša (porov. Iz 58, 1 – 9a), v ktorom sa píše o tom, ako Boh vyčíta falošnú zbožnosť pokrytcom, ktorí si pri pôs­te zariaďujú svoje záležitosti, utláčajú robotníkov, hádajú sa za úderov zločinných pästí.
Na jednej strane sa postia, na druhej sa dopúšťajú neprávostí a uzatvárajú špinavé obchody. „Pán však žiada pravý pôst, ktorý je pozorný voči blížnemu. Ten druhý pôst je pokrytecký, pôst navonok, ktorým sa presvedčujeme o vlastnej spravodlivosti. V skutočnosti sa však dopúšťame neprávostí, nie sme spravodliví, utláčame ľudí. Niekto povie: ,Ale ja som veľkorysý, prispejem veľkou čiastkou na Cirkev.‘ Ja mu odpoviem: ,Povedz mi, platíš spravodlivú mzdu svojej pomocnici v domácnosti? Svojich zamestnancov vyplácaš na čierno alebo podľa zákona, aby mohli dať najesť svojim deťom?‘“ položil rečnícke otázky pápež František.
Upozornil, že si zo svojho pôstu nemáme brať úplatky. „Berieme si úplatky zo svojho pokánia, modlitby, pôstu a almužny – sú to úplatky vlastnej márnivosti, túžby ukázať sa navonok. Toto však nie je čistota, ale pokrytectvo. Preto Ježiš hovorí: Keď sa modlíš, rob to v skrytosti; keď dávaš almužnu, nevytrubuj to; keď sa postíš, netvár sa strápene. Ako keby hovoril: Prosím ťa, keď konáš nejaký dobrý skutok, neber si z neho úplatok, pretože je určený iba Otcovi,“ poznamenal Svätý Otec.                              
 

–VRCZ–
Páčilo sa :
0