15. marca 2017
Čítaní: 95
KN 11/2017 | Kultúra
Ruže uprostred zimy

Spomínate si na návštevu relikvií svätej Terézie z Lisieux vlani na Slovensku? Ak by ste si svoje spomienky chceli ešte viac oživiť, vzácne chvíle s malou veľkou sväticou na Slovensku vám pripomenie pub­likácia Alžbety Hrušovskej Ruže uprostred zimy. Okrem množstva fotografického materiálu kniha ponúka fascinu­júci rozmer ľudskosti. Pre neza­interesovaného čitateľa je veľmi zaujímavé nazrieť cez slová ses­try Hermany Jaroslavy Matlákovej SMVS a brata Stanislava Jaloviara OCD do zákulisia putova­nia Terezkiných relikvií. Napríklad o zastávke v Michalovciach Hermana uviedla: „Mnoho ľudí mi píše, že mi závidia, že môžem Terezku sprevádzať. Usmievam sa. Aj ja závidím ľuďom, ktorí ju sprevádzajú. Mnohí, ktorí si prídu uctiť relikviár, si dovolia omnoho viac ako ja.“
O tom, že Terezkine relikvie chceli vidieť naozaj davy slovenských veriacich, svedčí i tento „Terezkin zápis“: „Prosím, naozaj vás prosím, modlitba je cennejšia ako selfie so mnou! Vždy sa s vami rada odfotím, ale najprv sa pokloňte Kristovi, potom si vymeňme aspoň pár slov a ak zvýši čas, dáme aj spoločnú fotku.“
Sv. Terezka prišla na Slovensko v tres­kúcej zime, takže si u nás užila snehovú nádielku. Ale s pokorou ju prijala. Preto o Kysuckom Novom Meste napísala: „Sneh na Kysuciach ma už ani neprekvapil. A ani zástupy ľudí tiahnuce sa napriek chladu pred kostol. Budeme spolu bdieť celú noc a ja budem v modlitbe predkladať vaše prosby Pánovi.“
Svätá Terézia z Lisieux sa so Slovenskom rozlúčila pri lurdskej jas­kynke na Hlbokej ceste v Bratislave: „Doma u mamy si zamávame na rozlúčku a s požehnaním kňazov sa vydávame na cestu.“ Aby putovala ďalej, aby aj v iných krajinách veriaci i nevieriaci spoznali spiritualitu svätej Terézie z Lisieux.

 

ZUZANA ARTIMOVÁ
Páčilo sa :
0