15. marca 2017
Čítaní: 40
KN 11/2017 | Kultúra
Spoznajte bl. Zdenku cez tanec
Divadelná inscenácia Chcela by som letieť vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej (24. 12. 1916). Je pripomienkou jej života ako cesty s pohľadom upretým k nebu; života naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie – k Bohu.

Tanečné divadlo ATak prichádza po štrnástich rokoch opäť s príbehom našej blahoslavenej Zdenky Schelingovej. V roku 2003 odohrali predstavenie Slnko za mrakmi, ktoré vtedy veľmi zarezonovalo u divákov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli k Zdenkinmu príbehu vrátiť. Zakladateľ divadla a vedúci súboru Pavol Danko sa v rozhovore priznal, že sestra Zdenka ho začala v čo najlepšom slova zmysle „prenasledovať“: „Pripomínala sa mi cez jej myš­lienky, rehoľné sestry, nedokázal som odolať, a tak som jej povedal ‚nech sa páči‘,“ spomína s úsmevom.

 

Prvýkrát vlastná hudba
Divadelné predstavenie Chcela by som letieť sa od toho spred štrnástich rokov dosť výrazne líši. Prvýkrát ATak použije vlastnú hudbu, ktorú pre nich skomponovala tvorivá skupina Poetica Musica. Zhudobnili myšlienky Zdenky Schelingovej a vytvorili pre predstavenie aj čisto inštrumentálne skladby. „Zaujímavým úkazom je, že tancujeme niekedy aj na hovorené slovo a pohybujeme sa do rytmu slov,“ hovorí Pavol Danko, ktorý sa okrem námetu (spolu so Zdenkou Pašuthovou) a scénografie podieľal aj na réžii predstavenia. „Aktuálne predstavenie je iné aj v tom, že je komorné, na javisku bude len 6 tanečníkov, ktorí budú hrať viacero postáv zo Zdenkinho života – od Zdenkiných súrodencov, cez rehoľné sestry a pacientov, o ktorých sa Zdenka starala; až po eštebákov a vyšet­rovateľov.“ Príbeh Zdenkinho života je rozdelený do šiestich obrazov odohrávajúcich sa v chladnej letiskovej hale, v ktorej sa stretáva množstvo anonymných ľudí a medzi nimi sedí aj vyšetrovateľ, ktorý v sebe stále nosí ťažobu zlých rozhodnutí z minulosti. Vždy si niekoho všimne a ten mu pripomenie nejakú časť zo Zdenkinho života.

 

Svedectvo pre každého
Zámerom umelcov bolo zoznámiť sa ešte hlbšie s príbehom sestry Zdenky a spoznať jej známe životné epizódy aj z iného uhla. Predstavenie má určite čo povedať aj neveriacemu človeku. „Zdenka sa nikdy nehanbí otvorene komunikovať s Bohom, Ježišom, Máriou, a napriek tomu, že v jej textoch je veľmi veľa náboženských pojmov, jej príbeh je svedectvom pre kohokoľvek,“ myslí si Pavol Danko. „Jej odkaz – usmievaj sa, aj keď je život ťažký a si ponorený v tme, a odpusti – je univerzálny. Rovnako aj historické reálie. Zdenkin príbeh nie je vymyslený, ale reálny, a preto podnetný pre kohokoľvek.“ V predstavení uvidíte Lenku Košťálovú v alternácii s Júliou Olexovou, Gabrielu Bojkovú v alternácii s Máriou Fábryovou, Janu Holosovú v alternácii s Ivanou Martinkovou, Karin Čaklošovú v alternácii s Annou Šlosárovou, Štefana Adamjaka v alternácii s Micha­lom Koreňom a Štefanom Schwartzom a aj Pavla Danka. O kostýmy sa postarala Mária Páleníková. Divadelná inscenácia má premiéru 25. marca v Dunajskej Lužnej. O deň nato sa hrá v Bratislave v DK Zrkadlový Háj.           

 

SÚŤAŽ
Hrajte o lístky na inscenáciu Chcela by som letieť. Pre 4 z vás máme pripravené po 2 lístky do Košíc (28. 4.) a Žiliny (29. 4.). Stačí, keď nám odpoviete na otázku: Ako sa volalo prvé predstavenie divadla ATak o bl. sestre Zdenke?
Svoje odpovede posielajte do 31. marca na adresu Redakcia Kato­lícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1 alebo na e-mail: posta@katolickenoviny.sk. Nezabudnite uviesť aj svoje telefónne číslo a napísať, či chcete vyhrať lístky do Košíc alebo  Žili­ny. Výhercov uverejníme vo veľkonočnom dvojčísle.             –RED–

NATÁLIA ŠEPITKOVÁ
Páčilo sa :
0