13. marca 2018
Čítaní: 40
KN 11/2018 | Komentár
Kríza trvá

 Naša spoločnosť, ako aj Cirkev a jej členovia žijú v posledných týždňoch udalosťami brutálnej vraždy novinára a jeho snúbenice. Ani Katolícke noviny sa tejto téme nevyhýbajú a snažíme sa na to reagovať. Nie hystericky a krikom, ale uvažovaním a ako veriaci ľudia predovšetkým pohľadom z Božej perspektívy. Jedna vec sú manifestácie a vonkajší prejav nesúhlasu, ktorý je určite potrebný, no druhá vec je náš konkrétny osobný život. Totiž ak chceme zmeniť našu spoločnosť, nestačí vymeniť vedenie štátu, musíme sa zmeniť my. Áno, viem, znie to príliš ako naivná, tisíckrát opakovaná fráza. No stále je platná. To, čo sa v týchto dňoch deje na Slovensku, nie je len politická kríza, ale aj osobná kríza nás, jeho občanov. Tragický čin vraždy celú túto krízu iba naplno odhalil. Tento hrozný hriech vraždy naplno ukázal, nielen aký má hriech dosah, ale odhalil aj korene hriechu. Lásku k peniazom, konzumizmus, sebectvo, hriech korupcie a okrádania či rozbité a narušené vzťahy v rodinách a medzi ľuďmi. Núti nás to minimálne zamýšľať sa nad otázkou: Čo teraz s tým? Nájsť odpoveď nie je jednoduché. Možno ako prvý krok by sme si my kresťania mali spytovať vlastné svedomie – ako vlastne žijeme a aké svedectvo vydávame. Veď máme byť kvasom a soľou. A druhý krok by mohla byť modlitba a pôst, ako vyzval aj biskup Milan Lach: „Vyzývam všetkých kresťanov bez ohľadu konfesie na Slovensku na modlitbu a pôst. Teraz prišiel čas duchovnej mobilizácie. Nie vášne a hnev, to nám nepomôže. Ale modlitba a pokánie za Slovensko a za jeho budúcnosť. Modlime sa, prosím, v chrámoch či v spoločenstvách. Zlo sa dá poraziť iba modlitbou a pôstom.“ 

ĽUDOVÍT MALÍK
Páčilo sa :
0