19. marca 2018
Čítaní: 123
KN 11/2018 | Kultúra
Zachraňujú organ v Španej Doline

 Počas februára sa konalo viacero organových koncertov na podporu záchrany unikátneho organa v Španej Doline. Hudobný nástroj, ktorý sa nachádza v Kostole Premenenia Pána, je neskorobarokový unikát majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jeho exkluzivitu podčiarkuje aj fakt, že ide o kompletne zachovaný barokový organ s píšťalovým fondom a historickou skriňou. Zároveň ide o posledný z veľkých zachovaných organov majstra Martina Podkonického. Podľa historických prameňov dvanásť registrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela obnosom 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. Cín použili z píšťal starého nástroja. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice. Nástroj bol opravovaný v roku 1837, na začiatku 20. storočia a sčasti aj v roku 1970 a 2002. Teraz si vyžaduje väčšiu opravu.

–NŠ–, SNÍMKA: ORGANSPANIADOLINA.SK
Páčilo sa :
1