20. marca 2008
Čítaní: 13
KN 12/2008 | Téma
Internetová brána na evanjeliových stĺpoch
STAČĎ PĎR KLIKNUTĎ MYŠOU A SME TAM – VO VIRTUĎLNOM SVETE, KTORĎ VŠAK MÔŽE POSKYTNÚť DÔLEŽITĎ KĽÚČ K PREŽĎVANIU REALITY. OBRĎTENIA, KTORÉ SA ODOHRĎVAJÚ NA INTERNETOVĎCH PORTĎLOCH, NIE SÚ NIČĎM NEZVYČAJNĎM

Nedávno sme našich mladých čitateľov informovali o výskume, z ktorého vyplynulo, že v priemere každý štvrtý užívateľ internetu hľadá na webe informácie týkajúce sa Boha. Tento poznatok potvrdzuje veľké výzvy, ktoré šíreniu dobrej zvesti kladie internet. Dnes spolu so softvérovým vývojárom, správcom informačných technológií, no predovšetkým kňazom PETROM ŠANTAVÝM (38) pootvoríme virtuálny portál Christ-Net.Sk s reálnym kresťanským životným štýlom.Čo znamená pojem internetový portál – a navyše kresťanský?
Klasické webové stránky sú zamerané na poskytovanie služieb spojených s konkrétnym zameraním. Portál ako informačné sídlo internetu je zbierkou širokej palety informácií a služieb. Ako spoločný menovateľ toho všetkého môže portál dávať určitý životný štýl.


Z návštevníkov niektorých portálov sa časom vykryštalizuje komunita. Dá sa to povedať aj o Christ-Net.Sk?
Každý portál obsahuje sociologický rozmer, keďže si na základe spoločnej myšlienkovej bázy a spektra ponúkaných služieb vytvára sieť pravidelných návštevníkov. Ak medzi službami portálu je možnosť interaktívnej komunikácie (diskusné fóra, chat a pod.), kryštalizácia komunity je takmer samozrejmosť, čo v plnej miere platí aj o Christ-Net.sk.


Ako dlho funguje Christ-Net.Sk? Čo vás viedlo k jeho spoluvytvoreniu?
Prvotný nápad a príprava spadajú do roku 2000. Súbežne sa formovalo spoločenstvo Christ-Net.sk, ktoré sa vyprofilovalo ako občianske združenie s misiou a konkrétnymi cieľmi. K práci na Christ-Net.sk nás viedlo stále viac prežívané pozvanie od Pána k službe v tejto oblasti. Osem rokov je v kybernetickom priestore veľmi dlhý čas, ktorého ovocím sú nové výzvy a možnosti, ako na ne odpovedať. Niečo sme sa snažili zrealizovať v novej verzii portálu, niektoré veci sa súčasne pripravujú, mnohé je však ešte pred nami.


Viete definovať návštevníkov Christ-Net.sk? Ktoré služby portálu najviac navštevujú?
Sporadicky portál navštívi celé spektrum veriacich kresťanov, nekresťanov i neveriacich. Medzi pravidelnými návštevníkmi sú najmä veriaci, ktorí sa skutočne snažia žiť svoju vieru v praktickom živote. Z vekových kategórií prevažujú ľudia do štyridsiatky, prevažne študenti a pracujúci. Približne štyri percentá návštevníkov sú z Čiech. K najnavštevovanejším patrí úvodná stránka s pridávanými článkami portálu a novinkami na blogu, rubriky Kolovrátok a Mediablog, Webmail, diskusné fóra a chat.


Ako funguje tzv. moderovanie diskusií, keď sa za anonymitou návštevníka skrývajú aj urážky?
Diskusné fórum Areopág je jedným z ťahákov a – treba priznať – niekedy aj najkontroverznejšou časťou nášho portálu. Moderovanie diskusných fór je dôležitý mechanizmus na udržiavanie etiky diskusie, ktorá sa inak stáva priestorom pre toho, kto má „ostrejšie lakte“, a nie pre toho, kto má pádnejšie argumenty. Keďže nie je v našich silách personálne, časovo a niekedy i odborne zabezpečiť moderovanie fór, v prípade Areopágu riešime dilemu: umožniť existenciu nemoderovaných fór s možnými dôsledkami, alebo tieto fóra prestať ponúkať? Napriek problémom s niektorými diskutérmi si však myslím, že existencia Areopágu má svoje opodstatnenie a samotný Areopág patrí k hľadaniu autentickej tváre Cirkvi v komplexnom virtuálnom priestore. Vytvorili sme uzatvorené diskusné fórum Boží dom pre aktívnych veriacich diskutérov a fóra Kňazi pre diakonov, kňazov a biskupov. Zaujímavé je, že v týchto fórach funguje fenomén samoregulácie (v zmysle konštruktívnosti a etiky komunikácie), takže kým komunita vnútorne dozrieva, sama si nachádza spôsob, ktorý môže moderovanie do určitej miery zastúpiť. Podrobnejšie sme vyprofilovali registračné podmienky a najvypuklejšie problémy (blasfémia, osobné útoky) riešime zablokovaním konkrétnych užívateľov.


Stretli ste sa s reakciou návštevníka portálu, ktorému Christ-Net.Sk v niečom dôležitom pomohol?
Máme viacero svedectiev od ľudí, ktorým portál pomohol prehĺbiť si vieru, uvedomiť si či vyriešiť niektoré osobné ťažkosti. Mnoho ráz sme dostali povzbudenie a poďakovanie. Existujú i obrátenia, ktorých časť sa odohrala práve na stránkach portálu. Treba však uviesť, že okrem pozitívnych reakcií sa niekedy stretávame i s kritikou. Chcel by som sa i takto poďakovať za všetky povzbudenia, žičenia a konštruktívne kritiky, ktoré nám pomáhajú kráčať ďalej.


Aké rubriky a služby portálu by ste dali do pozornosti mladým čitateľom?
Určite by som odporučil články v rubrike Zaostrené na články, alebo Tému pre teba. Nenechal by som si ujsť Mediablog s jeho informáciami a klipmi. Milým zastavením môžu byť krátke príspevky Kolovrátku a pre hĺbavejších, resp. študujúcich, časť Dokumenty.


Pre zaujímavosť – aké kresťanské portály sú známe v zahraničí?
V našich končinách sú to predovšetkým české portály, napr. vira.cz, pastorace.cz, cho.cz. Vo svete crosswalk.com, webové stránky v Taliansku, Francúzsku a USA, ale nielen tam. Rád by som sa však s obdivom vrátil i na Slovensko k projektom KBS, Lux communication, redemptoristov, saleziánov, Košickej arcidiecézy, Prešovskej archieparchie i Rožňavskej diecézy, niektorých farností, reholí a spoločenstiev. Nie sme sami a to je dobre.

MARTINA JOKELOVÁ-UCHOVÁ
SNÍMKA: PETER ZIMEN
Páčilo sa :
0