22. marca 2017
Čítaní: 274
KN 12/2017 | Misie
Zahynuli, lebo slúžili chudobným a núdznym
Každý rok si 24. marca pripomíname Deň modlitieb a pôstu ako spomienku na pastoračných pracovníkov usmrtených pri ohlasovaní evanjelia. Tohto roku sa tento deň nesie v duchu slov sloganu Nebojte sa! Táto myšlienka sa objavila v správe Misionárok lásky po masakre štyroch sestier 4. marca 2016 v Jemene.

Vspráve sa uvádza: „Napriek masakre, ktorá sa stala v Jemene, naše sestry neopustia svoje poslanie v tejto krajine, ale budú aj naďalej slúžiť chudobným a núdznym.“ Sila na podobný postoj, aký zaujali tieto sestry, je inšpirovaná aj slovami Nebojte sa! – ktoré zmŕtvychvstalý Ježiš často opakoval svojim ustraše­ným učeníkom. Je to výzva, ktorá má prenasledovaným kresťanom, osobitne však misionárom, pomáhať čeliť chvíľam temnoty a strachu s vedo­mím, že Ježiš je vždy nablízku, aby ich posilnil. Hovorí im: Nebojte sa čeliť nespravodlivosti pre evanjelium; byť prenasledovanými pre obranu chudobných pred bezprávím; byť ponižovanými, vysmievanými, zbitými – pretože tým nasledujete mňa. A tak, ako som ja premohol zlo sveta, premô­žete ho aj vy.

 

Ohlasovanie evanjelia
a mučeníctvo patria spolu
„Ježiš Kristus je prvým mučeníkom, ktorý dal svoj život za nás. A od tohto Kristovho tajomstva sa začínajú celé dejiny kresťanského mučeníctva od prvých storočí až podnes,“ povedal pápež František v homílii 14. februára. Ohlasovanie evanjelia bolo vždy spojené so znášaním rôznych foriem násilia, vrátane ohrozenia a straty života, v duchu Ježišových slov: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). Pre Cirkev preto nie je veľmi prekvapujúca skutočnosť, že organizácie monitorujúce stav prenasledovania kresťanov hovoria, že mučeníctvo sa dnes stalo dramaticky aktuálnym pre kresťanov na mnohých miestach sveta. Každý deň muži a ženy z prostredia Cirkvi, dôslední v evanjeliovej pravde, umierajú v krajinách, kde zúria vojny a revolúcie, kriminalita a rôzne nepokoje; kde pre zvrátené chápanie viery sa Boh často používa ako zámienka vedúca k násiliu a jeho ospravedlneniu.
Štatistické údaje organizácie Open doors za rok 2016 hovoria, že prvých päť miest spomedzi krajín s najväčším prenasledovaním kresťanov dlhodobo zaberajú Severná Kórea, Somálsko, Afganistan, Pakistan a Sudán. V týchto krajinách sú hlavnými príčinami prenasledovania kresťanov komunistický útlak zmiešaný s diktátorskou paranojou, islamský útlak, kmeňový antagonizmus a korupcia spojená s rozsiahlou kriminalitou. Na príklade týchto krajín sa potvrdzujú slová pápeža Františka, ktorý povedal, že súčasné prenasledovanie kresťanov prekonáva dokonca stav, ktorému museli čeliť prví kresťania v Rímskej ríši. Preto je misijná činnosť v týchto krajinách takmer nemožná.

 

Prečo je potrebné sláviť
Deň modlitieb a pôstu
Slávením 24. marca – Dňa modlitieb a pôstu ako spomienky na mučeníkov ohlasovania evanjelia, osobitne v misiách, ktorí zahynuli pri plnení svojho poslania násilnou smrťou – si Cirkev chce pripomínať obete všetkých týchto mužov a žien pôsobiacich v pastoračnej službe Cirkvi.
To, že si každý rok pripomíname tento deň, má pomôcť aj nám lepšie si uvedomiť hodnotu viery a veľkosť obetí misionárov a všetkých tých, ktorí niekedy až hrdinsky znášajú rôzne formy prenasledovania až po stratu života.
Do zoznamu množstva misionárov mučeníkov z mnohých národov sveta pribudlo nové meno zo Slovenska. Je to sestra Veronika Theresia Rácková z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá bola smrteľne zranená minulý rok v službe lekárky misionárky v Južnom Sudáne a zraneniu podľahla v nemocnici v kenskom Nairobi. Je už druhou misionárkou mučenicou zo Slovenska po Jánovi Hermanovskom, kňazovi, farárovi v meste Brjansk v Rusku, ktorý bol zavraždený v roku 2005.

 

Ako prežiť tento deň
vo farnosti
Dvadsiaty štvrtý marec v tomto roku pripadne na piatok v treťom pôstnom týždni. Ako pomôcku na duchovné spestrenie Pôstneho obdobia pripravili Pápežské misijné diela niekoľko materiálov, ktoré posielajú do slovenských farností v elektronickej podobe. Od správcov farností, ktorým majú tieto materiály poslúžiť, závisí, ako nimi oživia liturgiu tohto dňa, aby veriacim priniesli väčší duchovný úžitok. Ponuka obsahuje napríklad pobožnosť krížovej cesty, prezentáciu zoznamu mučeníkov misií v roku 2016 s fotografiou a krátkym opisom okolností ich úmrtia či plagát. Materiály sú k dispozícii na stiahnutie aj na webovej stránke www.misijnediela.sk.

VIKTOR JAKUBOV
Autor je riaditeľ
Pápežských misijných diel na Slovensku
Snímka: PMD
Páčilo sa :
2