3. apríla 2018
Čítaní: 26
KN 12/2018 | Kultúra
Osmičkové roky si pripomenieme aj výstavami

 Cyklus „nástenkových“ výstav v SNG k osmičkovým výročiam má prozaický názov – Osmičky. Navrhnutý je do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: na konci februára nástenku k výročiu 1948 (komunistický obrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk Varšavskej zmluvy) zavesí Petra Hanáková a nakoniec, v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová. Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku Slovenskej národnej galérie, ktorá bude využívať druhú stranu panelu a bude v átriu zavesená od mája. Celý výstavný projekt bude pre návštevníkov k dispozícii do 31. decembra tohto roku. „‚Osmičkové nástenky‘ sú viacvrstvovou výstavou umenia, projektom, ktorý sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a diváckymi očakávaniami. Autorky idey projektu Katarína Bajcurová a Petra Hanáková projekt koncipovali aj ako nenápadný štuchanec do čias, keď boli mnohé múzeá iba profesionálne sa tváriacimi nástenkami politických výročí,“ píšu organizátori v ofciálnej správe k výstave. „Základom výstavy je dlhá, tri metre vysoká stena – galerijná nástenka, na ktorej sa budú v časovom slede výročí striedať obrazové koláže. Výsledkom bude akýsi draft či materializovaný PINTEREST, ktorý bude aj pripomienkou socialistického ‚nástenkárstva‘. Koláže budú pozostávať z výtvarného materiálu rôznej povahy (obrazy, fotografe, dokumenty), primárne zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Výsledný layout, konflikt diel vedľa seba, ich juxtapozícia bude prehovárať o povahe a vnútorných konfliktoch tej­ktorej udalosti.“ Februárova výstava z cyklu Osmičky, ktorú pripravila Alexandra Kusá, má podnázov Teď když máme, co jsme chtěli. „V socialistickej minulosti bol Február 1948 najčastejšie pripomínanou pamätnou udalosťou, ku ktorej každá škola, úrad, verejné miesto pripravili oslavnú nástenku. To je jeden z dôvodov, prečo sme ho zaradili do nášho výberu,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Alexandra Kusá. „Dnes je výročie vnímané skôr negatívne a nepatrí medzi všeobecne oslavované sviatky. Táto kontroverznosť sa pre nás stala východiskom, rozhodli sme sa pre didaktický prístup a na nástenke chceme vysvetliť zmenu, ktorú rok 1948 priniesol do výtvarného umenia. Na základe jedného diela a jeho kontextu objasniť mechanizmus umenia socialistického realizmu.“ Prvú zo série nástenkových výstav si môžete pozrieť do konca júla. Osmičky sú navrhnuté v rámci medzinárodného projektu MADE IN CZECHOSLOVAKIA organizovaného Moravskou galériou v Brne v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. 

–NŠ–
Páčilo sa :
0