26. marca 2018
Čítaní: 74
KN 12/2018 | Zo sveta
Pápež prijal skupinu utečencov

 V utorok 13. marca, na 5. výročie pontifkátu, prijal Svätý Otec v Dome sv. Marty vo Vatikáne skupinu utečencov z krajín Afrického rohu a zo Sýrie. Počas stretnutia utečenci opísali pápežovi bolestné príbehy emigrantov pred príchodom do Talianska. Rímsky biskup sa potom podrobne zoznámil s fungovaním humanitárnych koridorov a vyslovil sa za ich podporu.Prostredníctvom koridorov prišlo do Európy už viac ako tisíc utečencov. 

–VRCZ–
Páčilo sa :
0