26. marca 2018
Čítaní: 168
KN 12/2018 | Z domova
Ženy zranené zápasom o čistotu si zaslúžia našu úctu

 Asi pred dvanástimi rokmi mi jeden človek povedal: „Uvedomuješ si, že počas procesu skúmania svätosti Božej služobnice vstupuješ medzi tých, ktorí sú už v nebi?“ Stále vo mne doznievajú tieto slová. Všetci sme povolaní budovať vzťahy so svätými, podobne ako na zemi budujeme vzťahy s priateľmi. Byť si vedomý svojej vlastnej hriešnosti a slabosti, a pritom spoznávať veľkosť Božej lásky. Každý je povolaný k svätosti. Cez Annu pociťujeme, že svätosť je úplne blízko nás, že je medzi nami, že je v nás. Svätosť sa buduje vnútri človeka. Sú to postoje k dôležitým hodnotám života. Jednoduché dievča zo Slovenska bude povýšené na oltár pre uvedomenie si svojej vnútornej krásy. Možno v tej chvíli reagovala odporom voči hrubej násilnosti a prirodzene sa bránila podľahnúť tak, ako by sa chcela brániť každá žena. Anna je jednou z mnohých dievčat a žien, ktoré prežili traumu v zápase o čistotu. Možno si na tie množstvá zranených žien nikto nespomenie a nebude kvôli nim ani proces blahorečenia. O to viac si od nás zaslúžia úctu a spolucítenie. Na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej budeme prosiť za každú ženu, ktorá sa stala obeťou takéhoto zranenia, aby prijala uzdravenie od milujúceho Boha, ktorý tiež trpel na kríži, a tak sa stal blízkym pre všetkých ubolených. Svetlo zmŕtvychvstalého Ježiša Krista pozýva k nebeskej sláve. Nech prebieha tajomná výmena, keď sa prijatá bolesť mení na duchovnú radosť a rana na prameň nových milostí.

NÁZOR PAVLA HUDÁKA
Páčilo sa :
0